01. läs mer

läs mer om våra produkter

NOMO<sup>®</sup> snörasskydd alla produkter

NOMO® snörasskydd för takpannor

NOMO® Alpha passar för platta, enkupiga och falsade takpannor
finns för utvalda modeller i färgerna tegelröd, svart och grå.

NOMO® Beta passar ofalsade enkupiga och tvåkupiga betong och tegelpannor
finns i färgerna tegelröd, svart och grå.

NOMO® Zeta passar platta och tvåkupiga betongtakpannor
finns för utvalda modeller i färgerna tegelröd, svart och grå.

hindrar snöras utan att synas

med NOMO® snörasskydd behöver du inte bekymra dig för snöras. Produkten håller snön på plats tills den smälter och är nästan osynlig på taket. NOMO® snörasskydd är svensktillverkad och till skillnad från konkurrerande produkter enkel att montera.

montering utan verktyg eller tilläggsmaterial

verktygsfri montering

NOMO® är lätta och snabba att montera utan att man behöver verktyg eller tilläggsmaterial. I motsats till traditionella snörasskydd monteras NOMO® utan att göra hål i undertaket. NOMO® är anpassat efter takpannan för att undvika att behöva slipa i takpannorna vid montering. Tack vare det så undviker man risken för trasiga takpannor och läckage till undertaket.

Beräkna enkelt åtgång i NOMO® Kalkylator

NOMO® KALKYLATOR

beräkna enkelt åtgång och du får också ett förslag till läggningsmonster. NOMO® Kalkylator visar vilken modell av NOMO® som passar till den takpanna ni har valt.

02. dokumentation

dokumentation om våra produkter

NOMO snörasskydd hindrar snöras och är nästan osynlig på taket

TRYGG VINTER MED NOMO®

NOMO® snörasskydd fungerar så att snön ligger kvar på taket tills den smälter. Därmed förhindras skador på takpannor och takhuvar när snö och is glider längs taket. De skyddar också mot personskador och skador på annan egendom.

NOMO® ZETA - MONTERING PÅ TVÅKUPIG TAKPANNA

monteringen för flera takpannemodeller visas i FAQ under - montering av NOMO®.

NOMO® BETA - MONTERING PÅ ENKUPIG TAKPANNA

 

ENERGI OCH MILJÖ

för att säkra ett tak mot snöras med NOMO® går det bara åt hälften så mycket metallvikt i jämförelse med traditionella galler/rör snörasskydd . Vi arbetar för att framställa NOMO® miljövänligt och för att minska utsläpp av koldioxid både i produktionen och för transporter.

den visuella miljön tas till vara genom att NOMO® knappt syns på taket.

MILJÖJÄMFÖRELSE - NOMO® GENTEMOT TRADITIONELLA SNÖRASSKYDD

 

NOMO® ALPHA - UNIKT ANPASSAD FÖR TAKPANNAN

 

tillverkas enligt ISO certifieringar

KVALITÉ

tillverkas enligt ISO 9001:2015 och miljögodkänd produktion enligt ISO 14001:2015.
NOMO® - testad vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

NOMO® ZETA - MONTERING PÅ PLATT TAKPANNA

 

NOMO® BETA - MONTERING PÅ TVÅKUPIG TAKPANNA

 

FÖRSÄLJNING

vid frågor om köp av NOMO® snörasskydd kan Ni skicka oss ett meddelande.

Skicka e-post

Snöras från tak, lagar och regler i Sverige

LAGAR OCH REGLER

ordningslag SFS 1993:1617 kap 3 § 3 - "Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas."

mer om var snörasskydd skall monteras enligt Boverkets byggregler i FAQ.

NOMO® teknisk dokumentation

ladda ner vår tekniska dokumentation

Teknisk dokumentation

Skicka e-post

DWG-ritningar för arkitekt och byggnadsingenjör

Skicka e-post

03. nomo kalkylator

NOMO® Kalkylator – beräkna antal / åtgång

Fyll i alla fält och NOMO® Kalkylatorn kommer att påbörja kalkylerna automatiskt. Beroende på takets yta och internet uppkopplingen kan det dröja några sekunder innan resultatet presenteras. Copyright © CaneiasX

Takyta

Beräkna antal m2 takyta genom att multiplicera takets längd med avståndet från takfot till taknock. För att säkerställa lika belastning i takkonstruktionen, rekommenderas snörasskydd på båda sidor av husets tak.

Copyright © Caneias

Taklengde


X

Avstånd takfot-taknock

Beräkna antal m2 takyta genom att multiplicera takets längd med avståndet från takfot till taknock. För att säkerställa lika belastning i takkonstruktionen, rekommenderas snörasskydd på båda sidor av husets tak

Copyright © Caneias

Roof height


X

Taklutning

Taklutning är takets lutning i grader i förhållande till horisontalplanet.

Copyright © Caneias

Taklutning


Snölast: Referens Boverkets föreskrifter - BFS 2011:10, EKS 8. Referens gjord med tillstånd från Boverket.Copyright © CaneiasFör byggnader som är belägna på platser med snödjup som en följd av lokala förhållanden, rekommenderas att du kontaktar den tekniska personalen i kommunen för mer information om snölasten på platsen.

04. faq

vanliga frågor och svar

Försäljning och återförsäljare

Vid frågor om försäljning och återförsäljare av NOMO® snörasskydd kan Ni skicka oss ett meddelande.

Skicka e-post

NOMO® färgval

NOMO® Beta levereras i buntar på 50 st. Standard färger är tegelröd, svart och olackerade grå. NOMO® Zeta levereras i lådor på 25 st. Standard färger är tegelröd och svart. NOMO® Alpha levereras i buntar på 10 st. Standard färger är tegelröd, svart och grå.

NOMO® Zeta snörasskydd tegelröd
NOMO® Zeta snörasskydd svart

 

NOMO® Beta snörasskydd tegelröd
NOMO® Beta snörasskydd svart
NOMO® Beta snörasskydd grå

 

NOMO® Alpha snörasskydd tegelröd
NOMO® Alpha snörasskydd svart

 

Funktionella egenskaper

NOMO® är utformat från principen att raskraften tas upp där den förekommer, dvs över hela takets yta. Snörasskyddet fungerar så att snön ligger kvar på taket tills den smälter och därmed förhindras att takpannorna går sönder när snö och is glider längs taket. Genom detta undviker du också skador på avloppsluftare och takfönster. När snöytan är orörd hjälper den till att förhindra värmeförlust / energiförlust från takytorna.

ladda ner högupplöslig bild av hur NOMO® snörasskydd fungerar i tre olika fas: med snö, under snösmältning och utan snö.

Antal NOMO® som behöver monteras på takytan

Lägg in model på takpanna, takytans mått, taklutning och snölast i NOMO Kalkylator, så får du uppgivet antal och förslag till läggmönster.

Montering av NOMO®

50% av det beräknade antalet NOMO® snörasskydd monteras på varje takpanna nerifrån och uppåt längs taket. På nedersta raden skall det alltid läggas NOMO® snörasskydd på varje takpanna. De resterande 50% fördelas jämnt över resten av taket, men inte på de två översta raderna.

NOMO® förutsätts monteras som ett enhetligt system. Det vill säga att garantier gäller inte om NOMO® monteras på en begränsad takyta av ett större tak eller om NOMO® används tillsammans med andra snörasskydd (t ex 2-rörs snörasskydd).

Snörasskyddet kräver inga verktyg, material eller fästanordningar som brädor eller skruvar när de skall monteras på nya eller befintliga tak.

NOMO® ansluts till bakkanten av takpannan och kläms på plats av den överliggande takpannan. Snörasskyddet kan enkelt eftermonteras, förutsatt att takpannan inte är fäst i taket med stormclips.

Monteringen av NOMO® för olika takpannemodeller visas nedan.

NOMO® Beta snörasskydd - montering på tvåkupig takpanna

 

NOMO® Zeta snörasskydd - montering på tvåkupig takpanna

NOMO® Zeta snörasskydd - montering på platt takpanna

 

NOMO® Beta snörasskydd - montering på enkupig takpanna

 

NOMO® Zeta snörasskydd - montering på enkupig takpanna

NOMO® Zeta snörasskydd - montering på Koramic Pottelberg 44 falsat platt taktegel

 

NOMO® Zeta snörasskydd - montering på Koramic VHV falsat taktegel

 

NOMO® Beta snörasskydd - montering på Koramic Sinus enkupig taktegel

 

NOMO® Zeta snörasskydd - montering på Koramic Sinus enkupig taktegel

 

NOMO® Beta snörasskydd - montering på Koramic Pottelberg 451 enkupig taktegel

 

NOMO® Zeta snörasskydd - montering på Koramic Pottelberg 451 enkupig taktegel

 

NOMO® Zeta snörasskydd - montering på Monier Nortegl falsat taktegel

 

Traditionella snörasskydd och montering

Traditionella snörasskydd är en konkurrerande produkt till NOMO®

Traditionella snörasskydd är inte CE-märkta på samma sätt som NOMO® snörasskydd. Detta betyder at konkurrerande lösningar inte er godkända av EOTA. CE-märkning av NOMO® betyder at snörasskyddet kan säljas fritt i alla EU och EES-länder. Från 1.7.2013 är CE-märkning obligatorisk för byggmaterial i Sverige genom införandet av byggproduktförordningen.Exempel: Brädan (36 x 148 millimeter) som håller snörasskyddkonsolen skall fästas med fransk skruv mot takstolen med längd 90 mm vid snölast 3,5 kN/m2, se bilderna under.

Infästningen som visas i bild nedan till vänster visar infästning med spik. Detta är ett felaktigt monteringssätt. Dessa lösningar utgör en betydande fara för människor och egendom. Brädan skall skruvas fast.

Traditionella snörasskydd, fel montering med spik
Traditionella snörasskydd, montering med fransk skruv


Traditionella snörasskydd består av flera olika delar: Snörasskyddet, konsol som håller snörasskyddet på plats och skruvar för att fästa konsol i infästningsbrädan. Därefter skall infästningsbrädan (36 x 148mm) som håller snörasskyddkonsolen skruvas med fransk skruv mot takstolen med längd 90 mm vid snölast 3,5 kN/m2. När du monterar snörasskyddet måste du också göra hål i undertaket och du behöver verktyg för monteringen.

Dessutom kan snön med traditionella snörasskydd lätt flytta sig på takytan vilket kan resultera att snön rasar ner från taket, se bildexempel nedan. Vid användande av NOMO® upptas raskraften över hela takytan på ett sådant sätt att snön aldrig kan börja glida vilket eliminerar risken för ras och krossning av takpannor. Genom att snön fortfarande ligger orörd på taket bidrar den dessutom också till mindre värmeförluster från taket.

Traditionella snörasskydd, snöras från tak
Traditionella snörasskydd, snöras från tak


NOMO® ALPHA SNÖRASSKYDD - Produktjämförelse

NOMO® BETA SNÖRASSKYDD - Produktjämförelse

Begränsad montering av NOMO® över entrèn

Anvending av NOMO® snörasskydd förutsätter att hela takytan säkras genom att lägga mönster som framgår av beräkningsprogrammet NOMO Kalkylator. Det förutsätts att det inte kan rasa snö från överliggande tak och ner på takytan som säkras med NOMO®.

Risk vid montering av snörasskydd över entré


Enkla snörasskydd som är monterade bara över entréer, utsätts i praktiken för större belastningar (se bild). Enstaka snörasskydd får därför ofta skador. Dessa lösningar utgör en betydande fara för människor och egendom. På grund av skivverkan i snön, så kan enkla snörasskydd i värsta fall belastas med snö från ett område som är flera gånger större än den takyta som är placerad direkt ovanför snörasskyddet. Detta måste tas i beaktande vid montering av enkla snörasskydd.

Skador på takpannorna vid en ränndal och krossande av takpannor

NOMO® monteras på varje hel takpanna på båda sidor av ränndalen, se exempel nedan. Vi känner inte till något fall där takpannor har skadats genom användningen av NOMO®.

Montering av NOMO® snörasskydd i ränndal


Skära eller slipa takpannan vid montering

Nej, du behöver inte bearbeta takpannan vid montering av NOMO® och på så sätt försvaga takpannan.

NOMO® för takpannor med fals i bakkant, typiskt för glaserade takpannor

Ja, NOMO® Alpha passar för falsade takpannor.

NOMO® Alpha tegelröd
NOMO® Alpha svart


Regler för snörasskydd i Sverige

Boverkets byggregler (2011:26) 8:2434 - Snörasskydd skall vara monterade:

- Vid byggnaders entréer om det finns särskilda risker för personskador
- Vid taklutningar över 18 grader
- Alla tak vid fasadhöjd över 8 meter

Miljöeffekter vid produktion av NOMO®

NOMO® snörasskydd är framställt av stål som tillverkas i ett västeuropeiskt land efter gällande miljökrav inom EU.

Den specifika vikt NOMO® som behövs för att säkra ett tak är mindre än 50% jämfört med konkurrerande lösningar (2-rörs snörasskydd).

I genomsnitt produceras ca 40% av energin som producenten Forshedaverken förbrukar för att tillverka NOMO® i företagets eget vattenkraftverk beläget i Storån som rinner strax bakom fabriken.

Exempel: För ett tak med 30 graders lutning, enkupiga betongpannor, längd 15 meter, takfall (avstånd från takfot till nock) 6 meter och snölast 1,5 kN/m2 skall det monteras: 207 styck NOMO® Beta eller 56 stk. NOMO® Alpha.

Metall-/transportvikten för att säkra taket med NOMO® Beta är ca 12,5 kg och för NOMO® Alpha ca 13,5 kg. Vikten jämfört med traditionella 2-rörs snörasskydd är för NOMO® Beta 31% och för NOMO® Alpha 33%.

X

Företagets eget vattenkraftverk i Forsheda, Sverige

Copyright © Caneias

Forshedaverken, vattenkraftverk i Forsheda

05. nyheter

läs de senaste nyheterna om NOMO®

referensprojekt från k-märkt byggnad

NOMO® Alpha monterad på enkupig falsad tegelpanna

Den norska systerorganisationen till Statens fastighetsverk, Statsbygg, har hösten 2015 renoverat taket till en k-märkt byggnad från 1830. På taket har de lagt en falsad glaserad enkupig svart tegelpanna. Som snörasskydd har man använt NOMO® Alpha. Lägg märke till att NOMO® fördelar raskraften över hela takytan. Snön ligger still på taket tills den smälter.

Admis, som också kallas "Det vita huset", byggdes år 1830 som bostad åt overbirkedommaren i Jarlsberg grevskap vid Tønsberg.

  •  
  • nyckelord:NOMO® Alpha snörasskydd, k-märkt byggnad

 

referensprojekt från barnskola

NOMO® Alpha monterad på platt betongtakpanna

Här har man valt att använda NOMO® Alpha snörasskydd. Total vikt på snörasskydden för att säkra skolan är ca. 80 kg metall. Med konkurrerande lösning (snöglidhinder) skulle metallvikten varit ca. 1010 kg. Det innebär ca. 12,6 gånger mer metallvikt jämfört med NOMO® Alpha, eller 1260 % mer vikt.

Genom att välja NOMO® Alpha minskas miljöbelastningen och energiåtgången för att utvinna malm från gruvor och tillverka stål. Monteringen är enklare och snabbare, utan behov av att såga i takpannorna eller behöva använda infästningsbräda och utan att behöva göra hål i undertaket med skruv.

  •  
  • nyckelord: snörasskydd, platt betongtakpanna, NOMO® Alpha, skola

 

referensprojekt med NOMO® Alpha

NOMO® Alpha monterad på falsade takpannor

Från början monterades traditionella snöglidhinder på detta tak. Dessa produkter kräver slipning i takpannorna för att kunna monteras. Efter första vintern hade flera takpannor gått sönder och det ledde till vattenläckage till undertaket.

Husägaren valde att ta bort de traditionella snöglidhinder och ersätta dem med NOMO® Alpha som är unikt anpassade till takpannans form och därför inte kräver någon bearbetning av takpannorna.

  •  
  • nyckelord:falsade takpannor, snörasskydd, NOMO® Alpha

 

referensprojekt från Ystad

NOMO® Beta eftermonterat på radhus

Tegelröd NOMO® Beta snörasskydd eftermonterat på tvåkupiga betongpannor på radhusprojekt i Ystad.

Lägg märke till hur NOMO® smälter in i takets design genom att knappt synas på avstånd.

  • Monteringsarbete utförd av Svensk Takvård.
  • nyckelord: snörasskydd, NOMO® Beta, tåvkupiga betongpannor, Svensk Takvård, Ystad

 

06. kontakt

Har du frågor som inte besvaras i FAQ kan du skicka din fråga till oss

Följ oss

  • / sociala medier /
  •    

skriv ett meddelande

Du kan alltid skicka oss ett meddelande via vår e-post

Skicka e-post