snö och is är jämnt fördelade i takytan tills den smälter

Trygg vinter med NOMO® snörasskydd & israsstopp för taket

anpassad takpannor i betong och tegel, skiffertak, trätak, papptak og utvalda plåttak

NOMO® – nästa generation snörasskydd för lutande tak

Med nya diskreta NOMO® snörasskydd och israsstopp kan du vara säker på att snö och is hålls stilla på taket tills det smälter. Snörasskyddet förhindrar effektivt farliga taklaviner och islaviner från lutande tak. NOMO® är designad för att knappast syns på taket. Snön hålls på plats på takytan tills den smälter. På så sätt undviker du skador och reparationer på taket.

10 fördelar med NOMO®

 • Prisvärd
 • Snö och is ligger still och minskar farliga ras
 • Neutral och diskret design – näst intill osynlig
 • Enkel att montera på takpannor utan verktyg eller tilläggsmaterial
 • Ingen slipning i takpannan nödvändigt
 • Enkel beräkning av behov i NOMO® Kalkylator
 • Digital dokumentation rustad för besiktningsprotokollet
 • Sparar miljön – under halva transportvikten versus snöräcke
 • Sparar miljön – hälften så mycket metallvikt i jämförelse med snöräcken (galler/profildurk)
 • Produktion enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001

Snöräcke tar upp snölasten i botten av taket vid den bärande vägg.
NOMO® fördelar snölasten jämnt över hela takytan.

NOMO® tryggast på funktion

Med NOMO® snörasskydd får snö- och islaget inte möjlighet att glida på takytan.
Detta undviker brott på takpannor eller takskiffer. Detta inträffar när snö och is glider och trycks ihop och kollapsar/pressar/slår på takpannor och enstaka skiffer eller rasar ned från taket.

Andra typiska skador som förhindras med NOMO® är vattenläckage till undertak, skador på hängrännor, skador på takhuvar, takfönster och takbeslag.

NOMO® Zeta monterad på tvåkupig takpanna

Verktygsfri montering

NOMO® är enkel och snabb att montera på takpannor utan verktyg eller extra material. NOMO® ansluts till bakkanten av takpannan och kläms på plats av den överliggande takpannan.

NOMO® snörasskydd är anpassad till många välkända modeller av takpannor och typer av takskiffer på marknaden. Du hittar urvalet i NOMO® Kalkylator. Med en unik anpassning till skiffer och formen på takpannan slipper du slipa vid montering med NOMO®. När du slipar minskar takpannans brotthållfasthet. På så sätt förebyggs risken för krossning av takpannor och läckage till undertaket.

Snöräcke galler/profildurk kräver däremot infästning i taksparre eller råspont med specifikt dimensionerade skruvar. Därigenom görs hål i undertaket som är takets tätskikt. För att montera snöräcke på takpannor måste du ha vinkelslip, skruvmejsel och mätutrustning. Dessutom måste du ha rätt dimensionerade skruvar för infästning i takstolen eller råsponten och känna till konsolavståndet. Du behöver veta hur många rader av räcken som krävs för att monteras upp över takytan. För snöräcke krävs slipning i takpannor och takskiffer.

Därmed ändras certifieringen (brotthållfasthet och vattentäthet) till takpannor. Det är två av kriterierna i den svenska standarden – betongtakpannor SS-EN490, tegeltakpannor SS-EN1304.

Byggnadens servicehäfte för takets dokumentation
 • BESIKTNINGSPROTOKOLLET

Beräkna ditt behov själv

Beräkna dina behov av NOMO® snörasskydd från smarttelefon, surfplatta eller dator.

Få läggmönster

Få grafiskt läggmönster för den definierade takytan du behöver säkra.

Takskiffer

NOMO® är anpassad för alla rektangulär-, fyrkant- och lappkiffer från norska Altaskifer. Nu tillgänglig i Sverige.

SE MONTERINGSVIDEO

Platt takpanna

NOMO® Zeta och NOMO® Beta är anpassade för ofalsade betong- och tegeltakpannor med plan form och profil. Exempel på modeller är Bender Carisma och BMI Minster.

SE MONTERINGSVIDEO

Enkpupig takpanna

NOMO® Zeta och NOMO® Beta är anpassade för ofalsade betong- och tegeltakpannor i enkupig format. Exempel på modeller är Bender Exklusiv, Koramic Sinus, Koramic Pottelberg 451, BMI Vittinge E13 och Mjöbäck 1-kupig.

SE MONTERINGSVIDEO

Falsat tegel

NOMO® Zeta är anpassade för falsade tegeltakpannor med enkupig och plan profil. Exempel på modeller är Koramic Pottelberg 44, Koramic VHV Vario, Koramic Madura, Koramic Modula, BMI KDN VH, BMI Nova, BMI Hollander-V och Creaton Melodie.

SE MONTERINGSVIDEO

Tvåkupig takpanna

NOMO® Zeta och NOMO® Beta är anpassade för ofalsade betong- och tegeltakpannor i tvåkupig format. Exempel på modeller är Bender Palema, BMI Vittinge T11, BMI Aerlox, BMI Zanda Protector 2.0 och Mjöbäck 2-kupig

SE MONTERINGSVIDEO

Shingel, trätak, plåttak

NOMO® Zeta är anpassad för tak med plan profil. Kontakta oss för vägledning om en lämplig lösning.

Se FAQ för svar på vanliga frågor