snö och is är jämnt fördelade i takytan tills den smälter

Trygg vinter med NOMO® snörasskydd & israsstopp för taket

anpassad takpannor i betong och tegel, skiffertak, trätak, papptak og utvalda plåttak

NOMO® – nästa generation snörasskydd för lutande tak

Med nya diskreta NOMO® snörasskydd och israsstopp kan du vara säker på att snö och is hålls stilla på taket tills det smälter. Snörasskyddet förhindrar effektivt farliga taklaviner och islaviner från lutande tak. NOMO® är designad för att knappast syns på taket. Snön hålls på plats på takytan tills den smälter. På så sätt undviker du skador och reparationer på taket.

Ingen tillverkare av snöräcken eller intresseorganisationer i Sverige kan diktera regler för Boverket eller ifrågasätta deras kompetens vad gäller snörasskydd.

Ansträngningar görs för att skapa en europeisk standard för snörasskydd för lutande tak.

Om denna standard var färdig (publicerad) skulle tillverkare kunna testa sina produkter på en av, till exempel, dessa testinstitutioner:

 • Sveriges Tekniska Forsknings- och Provningsinstitut (Rise Research Institutes of Sweden https://www.ri.se)
 • Andra godkända testinstitutioner i andra europeiska länder

Om testet är godkänt kan en tillverkare CE-märka sina produkter. CE-märkningen bekräftar att byggprodukten (snörasskyddet) har tillverkats och kontrollerats i enlighet med en harmoniserad europeisk produktstandard.

“När du använder NOMO® måste du ha ett snöräcke eller galler nederst på taket.”

Det finns ingt stöd för detta uttalande.”

Med NOMO® behöver du inte ha något snöräcke eller galler nederst på ditt tak. Alla tester visar att NOMO® ger en fullgod taksäkring utan tillskott av några andra produkter.

MILJÖEXEMPEL
Med ett onödigt snöräcke måste du ha så mycket extra och onödigt stål på taket:
Malmö 60 kg stål
Stockholm 120 kg stål
Sundsvall 180 kg stål

GÅ TILL =>

PRODUKTJÄMFÖRELSE

Så här svarar Boverket:

“Det finns inget i Boverkets byggregler som begränsar användningen av skyddsanordningar mot fallande is och snö beroende på byggnadens fasadhöjd.

Om man sätter upp en skyddsanordning ska den klara de laster den kan förväntas bli utsatt för.

Samma typ av skydd kan användas, om det är lämpligt, oavsett om fasadhöjden är 2 meter eller 20 meter.

I Boverkets byggregler ställs endast krav på när skyddsanordningar för att hindra is och snö från att glida av ett tak och skada människor ska finnas.

Vad skyddsanordningarna kallas har ingen betydelse ur det perspektivet.”

Svar: Ja.

NOMO® snörasskydd (www.snörasskydd.se) har testats hos:

NOMO® uppfyller alla krav som Boverket ställer på ett snörasskydd och är svensktillverkat.

Montören ansvarar för att korrekt antal NOMO® installeras på den takyta som anges i NOMO® Kalkylator.

Om för få NOMO® är installerade gäller inte garantin.

Är du tveksam till beräkningen för ditt tak hjälper vi dig gärna.

Du kan lätt köpa NOMO® snörasskydd och israsstopp från oss eller sök återförsäljare. Vare sig du är arkitekt, byggfirma, plåtslagare, privatperson, fastighetsförvaltare, bostadsrättsförening eller byggvarubutik kan du beställa.

Skicka din förfrågan från vårt kontaktformulär. I begäran behöver vi veta följande information om takytan som ska säkras:

 • modell takpanna, skiffer, trätak, papptak eller plåttak
 • takform (se olika takformer med bild i NOMO® Kalkylator.
 • längden på takytan eller ange antal takpannor/skiffer
 • avstånd takfot till taknock eller ange antal takpannor/skiffer
 • taklutning – du kan mäta taklutning med en “mobilapp” eller digitalt vattenpass
 • snölast – takets placering i meter över havet – snölast på mark för alla kommuner anges i NOMO® Kalkylator.

Du hittar information i riktade husritningar. Om du är osäker på typ av takmaterial kan du skicka ett foto för identifiering.

I NOMO® Kalkylator väljer du typ av takpanna eller skiffer, takform, takets längd, avstånd takfot-nock, taklutning och snölast. Du får då veta vilken modell NOMO® som kan användas, antal som ska monteras på takytan och grafisk förslag på läggmönster. Dessutom får du veta metallvikt, antal takpannor på takytan och läktavstånd. Kalkylatorn beräknar en takyta åt gången. Taklutning, snölast och typ av takmaterial avgör hur många NOMO® som ska monteras på takytan och vilken modell NOMO® du ska använda. Har du frågor om beräkning och montering på annan typ av takmaterial kan du skicka en förfrågan till oss.

Det är avgörande att takets läkavstånd görs enligt tillverkarens anvisning för att NOMO® ska passa. Beräkningen i NOMO® Kalkylator är din dokumentation och kan laddas ner i en utskriftsvänlig PDF. Besiktningsmannens slutbesiktning ger dig åtgång till besiktningsprotokollet för bland annat takets skick. Dokumentationen säkerställer bostadens värde vid förvaltning, köp och försäljning.

Se FAQ för svar på flera vanliga frågor

10 fördelar med NOMO®

 • Prisvärd
 • Snö och is ligger still och minskar farliga ras
 • Neutral och diskret design – näst intill osynlig
 • Enkel att montera på takpannor utan verktyg eller tilläggsmaterial
 • Ingen slipning i takpannan nödvändigt
 • Enkel beräkning av behov i NOMO® Kalkylator
 • Digital dokumentation rustad för besiktningsprotokollet
 • Sparar miljön – under halva transportvikten versus snöräcke
 • Sparar miljön – hälften så mycket metallvikt i jämförelse med snöräcken (galler/profildurk)
 • Produktion enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001
<strong>Snöräcke tar upp snölasten i botten av taket vid den bärande vägg.<br>NOMO<sup>®</sup> fördelar snölasten jämnt över hela takytan.<strong></strong></strong>

Snöräcke tar upp snölasten i botten av taket vid den bärande vägg.
NOMO® fördelar snölasten jämnt över hela takytan.

NOMO® tryggast på funktion

Med NOMO® snörasskydd får snö- och is inte möjlighet att glida på takytan.
Detta undviker brott på takpannor eller takskiffer. Detta inträffar när snö och is glider och trycks ihop och kollapsar/pressar/slår på takpannor och enstaka skiffer eller rasar ned från taket.

Andra typiska skador som förhindras med NOMO® är vattenläckage till undertak, skador på hängrännor, skador på takhuvar, takfönster och takbeslag.

NOMO® Zeta monterad på tvåkupig takpanna

Verktygsfri montering

NOMO® är enkel och snabb att montera på takpannor utan verktyg eller extra material. NOMO® ansluts till bakkanten av takpannan och kläms på plats av den överliggande takpannan.

NOMO® snörasskydd är anpassad till många välkända modeller av takpannor och typer av takskiffer på marknaden. Du hittar urvalet i NOMO® Kalkylator. Med en unik anpassning till skiffer och formen på takpannan slipper du slipa vid montering med NOMO®. När du slipar minskar takpannans brotthållfasthet. På så sätt förebyggs risken för krossning av takpannor och läckage till undertaket.

Snöräcke galler/profildurk kräver däremot infästning i taksparre eller råspont med specifikt dimensionerade skruvar. Därigenom görs hål i undertaket som är takets tätskikt. För att montera snöräcke på takpannor måste du ha vinkelslip, skruvmejsel och mätutrustning. Dessutom måste du ha rätt dimensionerade skruvar för infästning i takstolen eller råsponten och känna till konsolavståndet. Du behöver veta hur många rader av räcken som krävs för att monteras upp över takytan. För snöräcke krävs slipning i takpannor och takskiffer.

Därmed ändras certifieringen (brotthållfasthet och vattentäthet) till takpannor. Det är två av kriterierna i den svenska standarden – betongtakpannor SS-EN490, tegeltakpannor SS-EN1304.

Byggnadens servicehäfte för takets dokumentation
 • BESIKTNINGSPROTOKOLLET

Beräkna ditt behov själv

Beräkna dina behov av NOMO® snörasskydd från smarttelefon, surfplatta eller dator.

Få läggmönster

Få grafiskt läggmönster för den definierade takytan du behöver säkra.

Din dokumentation för proffs och privat

Ladda ner PDF med din dokumentation för besiktningsprotokollet enligt krav i Konsumenttjänstlag (1985:716) § 17.

Beräkna antal takpannor och läktavstånd

När du beräknar ditt behov av NOMO® snörasskydd får du även veta antalet takpannor och läktavstånd på den definierade takytan.

Takskiffer

NOMO® är anpassad för alla rektangulär-, fyrkant- och lappkiffer från norska Altaskifer. Nu tillgänglig i Sverige.

SE MONTERINGSVIDEO

Platt takpanna

NOMO® Zeta och NOMO® Beta är anpassade för ofalsade betong- och tegeltakpannor med plan form och profil. Exempel på modeller är Bender Carisma och BMI Minster.

SE MONTERINGSVIDEO

Enkpupig takpanna

NOMO® Zeta och NOMO® Beta är anpassade för ofalsade betong- och tegeltakpannor i enkupig format. Exempel på modeller är Bender Exklusiv, Koramic Sinus, Koramic Pottelberg 451, BMI Vittinge E13 och Mjöbäck 1-kupig.

SE MONTERINGSVIDEO

Falsat tegel

NOMO® Zeta är anpassade för falsade tegeltakpannor med enkupig och plan profil. Exempel på modeller är Koramic Pottelberg 44, Koramic VHV Vario, Koramic Madura, Koramic Modula, BMI KDN VH, BMI Nova, BMI Hollander-V och Creaton Melodie.

SE MONTERINGSVIDEO

Tvåkupig takpanna

NOMO® Zeta och NOMO® Beta är anpassade för ofalsade betong- och tegeltakpannor i tvåkupig format. Exempel på modeller är Bender Palema, BMI Vittinge T11, BMI Aerlox, BMI Zanda Protector 2.0 och Mjöbäck 2-kupig

SE MONTERINGSVIDEO

Shingel, trätak, plåttak

NOMO® Zeta är anpassad för tak med plan profil. Kontakta oss för vägledning om en lämplig lösning.

Se FAQ för svar på vanliga frågor