Your address will show here +12 34 56 78

NOMO® snörasskydd  - nästa generation snörasskydd

Anpassad för falsade-, platta-, en- och tvåkupiga takpannor i tegel och betong.
Hitta komplett sortiment i NOMO® Kalkylator
Passar också för trätak, papp/shingeltak och utvalda skiffer- och plåttak.

Lagar och regler

Ordningslag SFS 1993:1617  kap 3 § 3 – “Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas.”

Boverkets byggregler (2011:26) 8:2434 8:2434 Skyddsanordningar mot fallande is och snö – Snörasskydd skall vara monterade:

  • Vid byggnaders entréer om det finns särskilda risker för personskador

  • Vid taklutningar över 18 grader

  • Alla tak vid fasadhöjd över 8 meter

  • Text Hover

9 fördelar med NOMO®

1. Prisvärd
2. Snön ligger still och minskar farliga snöras
3. Diskret och näst intill osynlig
4. Enkel att montera på tegeltak utan verktyg eller tilläggsmaterial
5. Ingen slipning i takpannan nödvändigt
6. Enkel beräkning av behov i NOMO® Kalkylator
7. Hälften så mycket metallvikt i jämförelse med traditionella snöräcken
8. Under halva klimatpåverkan i jämförelse med traditionella snöräcken
9. Produktion enligt ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, EN 1090-1
Se produktjämförelse för detaljer om fördelar

  • Text Hover

NOMO® tillverkas i Sverige

Du kan lätt köpa NOMO® snörasskydd från oss.
Med NOMO® Kalkylator kan du enkelt själv beräkna behov.

Prisexempel för att säkra taket med NOMO®

Exempel: Takytan som skall säkras har längd 12 meter, avstånd mellan takfot och taknock är 6 meter, taklutning 45 grader och du bor i Malmö, Stockholm eller Sundsvall.

  • Text Hover

NOMO® SNÖRASSKYDD

  • NOMO® snörasskydd

SNÖRÄCKE

  • SNÖRÄCKE (GÄLLER/RÖR)
> NOMO® pris – 46 %> Snöräcke pris – 100 % (detta exempel visar en differens på 54% som anger över dubbel pris)

> Malmö, snölast 1,0 kN/m2

> Prisuppgift exkl. frakt från byggvaruhus, 2018

> NOMO® pris – 74 %

> Snöräcke pris – 100 % (detta exempel visar en differens på 26% som anger ca 1/4 högre pris)

> Stockholm, snölast 2,0 kN/m2

> Prisuppgift exkl. frakt från byggvaruhus, 2018

> NOMO® pris – 81 %

> Snöräcke pris – 100 % (detta exempel visar en differens på 19% som anger ca 1/5 högre pris)

> Sundvall, snölast 3,5 kN/m2

> Prisuppgift exkl. frakt från byggvaruhus, 2018

  • Text Hover