Är ditt snörasskydd rätt monterat?

Är ditt snörasskydd rätt monterat?