Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover
NOMO® snörasskydd  - tryggast på  funksjon

snön ligger kvar på taket tills den smälter

verktygsfri montering

NOMO® är lätta och snabba att montera utan att man behöver verktyg eller tilläggsmaterial. NOMO® ansluts till bakkanten av takpannan och kläms på plats av den överliggande takpannan. I motsats till traditionella snörasskydd monteras NOMO® utan att göra hål i undertaket med skruv. NOMO® är anpassat efter takpannan för att undvika att behöva slipa i takpannorna vid montering. Tack vare det så undviker man risken för trasiga takpannor och läckage till undertaket.

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover

Passar for betongtakpannor, ofalsat- och falsat lertegeltak

komplett utval hittar du i NOMO® Kalkylator

 • NOMO® BETA

  tvåkupig takpanna

  Anpassad för Bender Palema, Monier Jönåker, Zanda Protector, S:t Eriks Mjöbäck 2-kupig och Vittinge tvåkupig

 • NOMO® ZETA

  platt takpanna

  Anpassad Bender Carisma och Monier Minster

 • NOMO® ZETA

  falsat taktegel

  Anpassad Koramic VHV från Wienerberger

 • NOMO® BETA

  enkupig takpanna

  Anpassad Koramic Sinus, Vittinge enkupig, S:t Eriks Nelskamp 1-kupig, Bender Exklusiv och Mjöbäck blank 1-kupig

 • NOMO® ZETA

  tvåkupig takpanna

  Anpassad för Bender Palema, Monier Jönåker, Zanda Protector, S:t Eriks Mjöbäck 2-kupig och Vittinge tvåkupig

NOMO® - best på miljö
För att säkra ett tak mot snöras med NOMO® går det bara åt hälften så mycket metallvikt i jämförelse med traditionella snöräcken. När du gjör beräkning i NOMO® Kalkylator av takytan Ni vill säkra med NOMO® snörasskydd får ni uppgett metallvikten. Metallvikten til produkten kan vara ett bra mått för att mäta klimatgasutsläppet som går åt för att framställa stålet i produkten.
Den visuella miljön tas till vara genom att NOMO® knappast syns på taket.
Les mer i FAQ – miljöeffekter vid produktion av NOMO®.
Beräkna behov, oavsett var du befinner dig
Med vår egenutvecklade NOMO® Kalkylator kan du enkelt räkna ut dina behov av NOMO® snörasskydd från smartphone, surfplatta eller dator. Du får samtidtigt ett förslag till läggningsmönster.
 • NOMO® Kalkylator

DISKRET PÅ TAKET

NOMO® tar vara på den visuella miljön genom att knappast syns på taket

NOMO® – testad av RISE (SP) Research Institutes of Sweden och godkänd för anvending i Sverige. 
Tillverkas enligt ISO 9001:2015 , miljögodkänd produktion enligt ISO 14001:2015, arbetsmiljöcertifierad produktion enligt ISO45001:2018 och tillverkning av stålkomponenter till byggindustrin enligt EN1090-1. 
 • Text Hover
Vad är definitionen på ett snörasskydd enligt Boverket?
Det finns inget i Boverkets byggregler som begränsar användningen av skyddsanordningar mot fallande is och snö beroende på byggnadens fasadhöjd. Om man sätter upp en skyddsanordning ska den klara de laster den kan förväntas bli utsatt för. Samma typ av skydd kan användas, om det är lämpligt, oavsett om fasadhöjden är 2 meter eller 20 meter. I Boverkets byggregler ställs endast krav på när skyddsanordningar för att hindra is och snö från att glida av ett tak och skada människor ska finnas. Vad skyddsanordningarna kallas har ingen betydelse ur det perspektivet.

Slutsats: NOMO® är ett snörasskydd.
I Sverige är det endast Boverket som har kompetens och myndighet till att definiera vad som är ett snörasskydd.
Produktjämförelse- NOMO® snörasskydd gentemot snöräcke
NOMO® Kalkylator - beräkna behov av NOMO® snörasskydd
Se vår FAQ för svar på vanliga frågor