Våra videos om NOMO® snö- och israsstoppar

Montering / Produktjämförelse / Miljöjämförelelse

Trygg vinter med NOMO<sup>®</sup> snörasskydd på taket versus snöräcke / hur snö och is säkras på taket

Trygg vinter med NOMO® snörasskydd på taket versus snöräcke / hur snö och is säkras på taket


Hur undviker man skador på takpannor och takskiffer från snö och is? | NOMO<sup>®</sup> snörasskydd versus snöräcke

Hur undviker man skador på takpannor och takskiffer från snö och is? | NOMO® snörasskydd versus snöräcke

Trygg vinter med NOMO® snörasskydd på taket versus snöräcke / hur snö och is säkras på taket

Se video

Med NOMO® snörasskydd och israsstoppar behöver du inte oroa dig för snöras och isras från taket. NOMO® håller snön på plats på takytan tills den smälter och är lätt att montera. Snöräcke tar däremot upp snölasten vid takfoten längs ett profilerat galler eller rör som är fäst vid konsoler. Beroende på takvinkel och snölast kommer snö och is att kunna glida och tryckas ihop på takytan och glida över eller under snörasskydden och ner på marken.

 • Håller is och snö i still på takytan
 • jämn avsmältning av snön
 • Lite synligt på taket
 • snön minskar värmeförlusten

Hur undviker man skador på takpannor och takskiffer från snö och is? | NOMO® snörasskydd versus snöräcke

Se video

I den här videon visar vi dokumenterade exempel på hur snö och is som får glida och tryckas ihop på takytan kan krossa takpannor och slita bort enskilda skifferstenar på taket. Detta kan inträffa vid användning av snörasskydd av typen som består av galler eller rör som monteras nederst på takytan. Om du inte har snörasskydd och låter snön rasa fritt på takytan och ner mot marken kan det också uppstå skador. Med användning av snöräcke ansvarar du som byggherre för att genomföra en årlig besiktning av taket och byta ut eventuella trasiga takpannor / takskiffer.

Montering av NOMO® snörasskydd vs snöräcke på takpannor | hur enkelt är det att montera på taket?

SE VIDEO

NOMO® är unikt anpassat till formen på takpannan. Den hakas lätt fast i bakkanten av takpannan och kläms fast av den överliggande takpannan. Snörasskyddet kan också enkelt eftermonteras. Du behöver inte heller verktyg eller skruvar för montering på takpannor, vilket NOMO® är anpassat efter. På så sätt förebyggs risken för krossning av betong och tegeltakpannor samt läckage till undertaket. Genom att undvika slipning av takpannan som traditionella galler eller rör snöräcke kräver bibehålls produktgarantin för takpannan. Kraven är specificerade i svensk standard för tegeltakpannor, SS-EN 1304 och betongtakpannor, SS-EN490. Brotthållfasthet och tätningsfunktion är två av kriterierna i standarden som förändras med slipning. Vid användning av snöräcke för tegeltakpannor och betongtakpannor krävs slipning i upp till fyra punkter på takpannorna. Det beror på att snöräckekonsoler som håller gallret/röret inte är unikt anpassat till takpannan.

<strong>Montering av NOMO</strong><sup>®</sup><strong> snörasskydd vs snöräcke på takpannor | hur enkelt är det att montera på taket?</strong>

Montering av NOMO® snörasskydd vs snöräcke på takpannor | hur enkelt är det att montera på taket?

Montering av NOMO® snörasskydd på tvåkupig takpanna

SE VIDEO

NOMO® består endast av identiska delar och kan enkelt eftermonteras, förutsatt att takpannan inte fästs i taket med stormclips.
Snörasskyddet hakas fast i takpannans bakkant och kläms fast av den överliggande takpannan. Genom att använda NOMO® kalkylator hittar du vilken modell NOMO® du kan använda och hur många snörasskydd som ska monteras på takytan. Du får även ett förslag på läggningsmönster.

 • VERKTYGSFRI MONTERING
 • INGA SLIPNING I TAKPANNAN
 • INGA TILLÄGGSMATERIELL
 • INGA SKRUVAR I RÅSPONTEN
 • INGA INFÄSTNINGSBRÄDA
 • INGA HÅL I UNDERTAKET

NOMO® BETA SNÖRASSKYDD | montering på tvåkupig takpanna – anpassad Bender Palema, Vttinge T11 tvåkupig, S:t Eriks Mjöbäck 2-kupig och BMI Monier Jönåker

NOMO® ZETA SNÖRASSKYDD | montering på tvåkupig takpanna - anpassad Bender Palema, Vittinge T11 tvåkupig, S:t Eriks Mjöbäck 2-kupig

NOMO® ZETA SNÖRASSKYDD | montering på tvåkupig takpanna – anpassad Bender Palema, Vittinge T11 tvåkupig, S:t Eriks Mjöbäck 2-kupig

NOMO® ZETA SNÖRASSKYDD | montering på enkupig takpanna - anpassad Vittinge enkupig T13, Bender Exklusiv och Randers tegl Højslev enkupig

NOMO® ZETA SNÖRASSKYDD | montering på enkupig takpanna – anpassad Vittinge enkupig T13, Bender Exklusiv och Randers tegl Højslev enkupig

NOMO® BETA SNÖRASSKYDD | montering på enkupig takpanna – anpassad Vittinge enkupig T13, Bender Exklusiv och Randers tegl Højslev enkupig

NOMO® BETA SNÖRASSKYDD | montering på enkupig takpanna – anpassad Vittinge enkupig T13, Bender Exklusiv och Randers tegl Højslev enkupig

NOMO® ZETA SNÖRASSKYDD – montering på platt takpanna av tegl och betong - anpassad för Bender Carisma, BMI Minster och S:t Eriks Planum TopOne

NOMO® ZETA SNÖRASSKYDD – montering på platt takpanna av tegl och betong – anpassad för Bender Carisma, BMI Minster och S:t Eriks Planum TopOne

NOMO® ZETA SNÖRASKYDD - montering på Creaton Melodie falsat taktegel

NOMO® ZETA SNÖRASKYDD – montering på Creaton Melodie falsat taktegel

NOMO® ZETA SNÖRASSKYDD - montering på Röben Piemont falsat taktegel

NOMO® ZETA SNÖRASSKYDD – montering på Röben Piemont falsat taktegel

Kapning av takskiffer under montering – NOMO® vs snöräcke

SE VIDEO

För montering ska en del av skifferns sidokant kapas bort vid använding av snöräcke. Detta förändrar en nästan evig produkt och återanvändningsvärdet minskar. Det medför även extra arbets- och montagekostnader för byggherren. NOMO® snörasskydd och israsstoppar monteras utan att kapa i takskiffer. Den är placerad mellan den övre och nedre skiffern och fästs till undertaket. Med NOMO® ligger snön stilla på takytan tills den smälter. De krafter som finns i snö- och islagret har alltså inte möjlighet att skada skiffersten, takhuvar, takbeslag och takfönster. Med NOMO® krossar du aldrig skiffersten.

Snöräcke bestående av gallerräcken, tvårörsräcken eller trerörsräcken hålls på plats av konsoler som har ett specifikt avstånd baserat på storleken på skiffer och snölast på orten. Snöräcke placeras mellan två skiffer. För varje konsol måste två skifferstenar kapas på sidan för att få plats med konsolen. Till arbetet behöver du en markör eller markeringssnöre för att mäta området som ska kapas bort. Vinkelslip eller liknande används för jobbet.

Kapning av takskiffer under montering - NOMO® snörasskydd versus snöräcke

Kapning av takskiffer under montering – NOMO® snörasskydd versus snöräcke

NOMO® ZETA - montering på drop takskiffer från Altaskifer

NOMO® ZETA – montering på drop takskiffer från Altaskifer

NOMO® ZETA - montering på rektangulär takskiffer från Altaskifer

NOMO® ZETA – montering på rektangulär takskiffer från Altaskifer

NOMO® Zeta - montering på fyrkant takskiffer från Altaskifer

NOMO® Zeta – montering på fyrkant takskiffer från Altaskifer

NOMO® DELTA - montering på Ardogres fyrkant keramisk takpanna

NOMO® DELTA – montering på Ardogres fyrkant keramisk takpanna

Skøyen Station (NO) - Miljöjämförelse NOMO® versus snöräcke

Skøyen Station (NO) – Miljöjämförelse NOMO® versus snöräcke

Kolbotn Station - Miljöjämförelse NOMO® versus snöräcke

Kolbotn Station – Miljöjämförelse NOMO® versus snöräcke

Unik infästning till takpannan – din trygghet – NOMO® vs snöräcke

SE VIDEO

NOMO® snörasskydd är enkel och snabb att montera på takpannor utan verktyg eller extra material. NOMO® ansluts till bakkanten av takpannan och kläms på plats av den överliggande takpannan. NOMO® snörasskydd är anpassad till många välkända modeller av takpannor i tegel och betong på marknaden. Du hittar urvalet i NOMO® Kalkylator. Med en unik anpassning till formen på takpannan slipper du slipa vid montering med NOMO®. När du slipar minskar takpannans brotthållfasthet. På så sätt förebyggs risken för krossning av takpannor och läckage till undertaket.

Snöräcke galler/profildurk kräver däremot infästning i taksparre eller råspont med specifikt dimensionerade skruvar. Därigenom görs hål i undertaket som är takets tätskikt. För att montera snöräcke på takpannor måste du ha vinkelslip, skruvmejsel och mätutrustning. Dessutom måste du ha rätt dimensionerade skruvar för infästning i takstolen eller råsponten och känna till konsolavståndet. Du behöver veta hur många rader av räcken som krävs för att monteras upp över takytan. För snöräcke krävs slipning i takpannor och takskiffer. Därmed ändras certifieringen (brotthållfasthet och vattentäthet) till takpannor. Det är två av kriterierna i den svenska standarden – betongtakpannor SS-EN490tegeltakpannor SS-EN1304.

Unik infästning till takpannan - din trygghet - NOMO® vs snöräcke

Unik infästning till takpannan – din trygghet – NOMO® vs snöräcke

NOMO® ZETA - montering på Koramic VHV / VHV VARIO fasat taktegel

NOMO® ZETA – montering på Koramic VHV / VHV VARIO fasat taktegel

NOMO® ZETA - montering på Koramic Madura falset tegltakstein

NOMO® ZETA – montering på Koramic Madura falset tegltakstein

NOMO® Zeta - montering på Koramic Pottelberg 44 falsat taktegel

NOMO® Zeta – montering på Koramic Pottelberg 44 falsat taktegel

NOMO® ZETA - montering på Koramic Modula falsat taktegel

NOMO® ZETA – montering på Koramic Modula falsat taktegel

NOMO® BETA - montering på Koramic Pottelberg 451 ofalsat taktegel

NOMO® BETA – montering på Koramic Pottelberg 451 ofalsat taktegel

NOMO® Zeta - montering på Koramic Pottelberg 451 tegltakstein

NOMO® Zeta – montering på Koramic Pottelberg 451 tegltakstein

Är ditt snörasskydd (snöracke/snöglidhinder) rätt monterat?

SE VIDEO

Denna video kommer att hjälpa dig att enkelt och snabbt kontrollera att monteringen av denna typ av snöräcke rör med galler är gjort rätt på ditt tak. Vi visar också vad som är rätt och fel sätt att montera snörasskydden. Snörasskydden är säkerhetsprodukter som är till för att förhindra att snö och is rasar ned från taket. Det är avgörande att monteringen är rätt utförd. Felmontering av snöraskydden är direkt farligt. Det kan medföra att snörasskydden slits loss från sin infästning till takspärren och rasar ned från taket tillsammans med snö och is. Följden kan bli allvarliga personskador. Du kan som fastighetsförvaltare eller ägare enkelt kontrollera om monteringen av snörasskydden är rätt utfört på ditt tak.

 

Monteringsbrädan som skruvas i takspärren i videon är feldimesionerad. Detta nämns inte i videon. Monteringen av konsolen i läkten är också felmonterad. Detta nämns inte heller i videon.

Fel montering med spik av konsol som håller snöräcke rör med galler till takstolen

Fel montering med spik av konsol som håller snöräcke rör med galler till takstolen

NOMO® ZETA - montering på BMI Monier Nova falset tegltakstein

NOMO® ZETA – montering på BMI Monier Nova falset tegltakstein

NOMO® ZETA - montering på Koramic Sinus ofalsat taktegel

NOMO® ZETA – montering på Koramic Sinus ofalsat taktegel

NOMO® Zeta - montering på Koramic Pottelberg 451 ofalsat taktegel

NOMO® Zeta – montering på Koramic Pottelberg 451 ofalsat taktegel

NOMO® ZETA - montering på BMI Monier Nortegl falsat taktegel

NOMO® ZETA – montering på BMI Monier Nortegl falsat taktegel

NOMO® ZETA - montering på BMI Monier KDN falsat taktegel

NOMO® ZETA – montering på BMI Monier KDN falsat taktegel

NOMO® Zeta - montering på BMI Monier Hollander-V falsat taktegel

NOMO® Zeta – montering på BMI Monier Hollander-V falsat taktegel

NOMO® Beta vs snökrok

Produktjämförelse

NOMO® Alpha vs snökrok

Produktjämförelse