Your address will show here +12 34 56 78

PRODUKTJÄMFÖRELSE

Det finns olika typ av snörasskydd på marknaden. För att ge dig en översikt över skillnader i montering, funktion, miljö och pris har vi skapad en produktjämförelse mellan tradtionell snöräcke med galler eller rör och nya diskret NOMO® snörasskydd.

 • NOMO® snörasskydd
 • SNÖRÄCKE (galler)

1. Pris

Exempel: Takytan som skall säkras mot snöras har längd 12 meter, avstånd mellan takfot och taknock är 6 meter, taklutning 45 grader och du bor i Malmö, Stockholm eller Sundsvall
 • Text Hover
För exakta priser för snöräcke kontakta din återförsäljare
Beräkning enligt SS 831335:2017 - Taksäkerhet - Snörasskydd
Malmö

NOMO® pris: 46 % Snöräcke pris: 100 (en differens på 54 % som anger över dubbel pris) Prisuppgift exkl. frakt från byggvaruhus, 2018 Malmö, snölast 1,0 kN/m2

Stockholm

NOMO® pris: 74 % Snöräcke pris: 100 (en differens på 26% som anger ca 1/4 högre pris) Prisuppgift exkl. frakt från byggvaruhus, 2018 Stockholm, snölast 2,0 kN/m2

Sundsvall

NOMO® pris: 81 % Snöräcke pris: 100 % (en differens på 19 % som anger ca 1/5 högre pris) Prisuppgift exkl. frakt från byggvaruhus, 2018 Sundsvall, snölast 3,5 kN/m2

2. Miljö

Exempel: Takytan som skall säkras mot snöras har längd 12 meter, avstånd mellan takfot och taknock är 6 meter, taklutning 45 grader och du bor i Malmö, Stockholm eller Sundsvall.
 • Text Hover

Varje val du som konsument tar i ditt byggprojekt påverkar miljön på olike sätt. Detta gäller givetvis också val av snörasskydd.

NOMO® snörasskydd har betydligt lägre klimatpåverkan vad gäller metallvikt enn tradionella snörasskydd (snöräcke).

Miljöjämförelsen förutsätter att tillverkningen och transporten av råvaran ger en likvärdig miljöbelastning. Snöräcken har i genomsnitt för snölaster mellan 1.0–8.5 kN/m2 cirka 280 % större klimatpåverkan jämfört med NOMO® snörasskydd.

Genom att använda NOMO® Kalkylator får du automatiskt veta metallvikt för NOMO® snörasskydd.

Beräkning enligt SS 831335:2017 – Taksäkerhet – Snörasskydd

Malmö

NOMO® metallvikt: 11 kg Snöracke metallvikt: 60 kg Snölast Malmö 1,0 kN/m2

Stockholm

NOMO® metallvikt: 18 kg Snöracke metallvikt: 120 kg Snölast Stockholm 2,0 kN/m2

Sundsvall

NOMO® metallvikt: 31 kg Snöracke metallvikt: 180 kg Snölast Sundsvall 3,5 kN/m2

3a. Funktion -  hur ligger snön på taket

NOMO® snörasskydd

NOMO® är utformat från principen att raskraften tas upp där den förekommer, dvs. över hela takets yta. Snörasskyddet fungerar så att snön ligger kvar på taket tills den smälter och därmed förhindras att takpannorna går sönder när snö och is glider längs taket. Genom detta undviker du också skador på avloppsluftare och takfönster.

 

 • Text Hover
 • Text Hover
 • Text Hover

Bildexempel: NOMO® Alpha snörasskydd, glaserad enkupig tegeltakpanna, taklutning 40 grader, avstånd takfot till taknock 9 meter, snölast 4,5 kN/m2.
 • Text Hover

Snöräcke

 • Text Hover

Snöräcken är utformade från principen att raskraften inte tas upp där den förekommer, dvs. över hela takets yta, utan längs räcken eller profildurk som hålls av konsoller som är monterade med skruvar i undertaket / takstolen.

Avståndet mellan varje rad med snöracke kan variera från leverantör till leverantör, men vanligtvis rekommenderas ett avstånd mellan 5 till 6,5 meter.

Bildexemplerna visar att snön trycks fast mot snöräcket och blir packad. Den bakomliggande snön utövar etttryck mot den framförvarande packade snön och till slut är det snöns inre friktion som blir den svaga länken. Detta gör att bakomvarande snö glider över den packade snön, över snöräcket och ned på marken.
 • Text Hover

3b. Funktion -  hur smälter snön på taket

NOMO® snörasskydd

Snön smälter underifrån och uppåt längs taket. Därmed skapas inte ett vattentryck mot takpannorna. Möjligheten för att vatten trycks in under takpannorna till undertaket minimeras.
 • Snösmältning med NOMO® snörasskydd

NOMO® snörasskydd monteras alltid på nedersta takpanneraden och det gör att snön på det nederste takpannorna smälter utan att orsaka brott i snön och därmed undviks att is och snö kan rasa från takytan ner till marken och skada personer eller egendom. Du undviker också möjligheten för att snö och is på takytan kan glida ner i hängrännan.
 • Snösmältning vid takfot
 • Text Hover

Snöräcke

 • Snöras från tak med snöräcke

Snön trycks fast mot snöräcket och blir packad. Den bakomliggande snön utövar ett tryck mot den framförvarande packade snön.
Samtidigt värms takytan och snöräcken upp. Då smälter snö och is och omvandlas till vatten och blötsnö vid takfoten. Därigenom skapas ett vattentryck mot takpannorna och möjlighet för att vatten trycks in under takpannorna till undertaket.
 • Blötsnö, vatten och is vid takfoten, + anger varm zon, - anger kald zon

Vid snöräcke kan snö och is framför snöräcken brytas loss som bilderna visar. Detta kan bero på att snöräcken inte är monterade från och med första takpanneraden, utan längre in på takytan. När snöräcket värms upp bidrar det till att skapa brott i snö och istäcket.
 • Text Hover
 • Text Hover

4a. Montering - antal takpannor att slipa vid montering

 

Malmö

NOMO® antal slipningar i takpannor: 0 Snöräcke antal slipningar i takpannor: 33 Malmö, snölast 1,0 kN/m2

Stockholm

NOMO® antal slipningar i takpannor: 0 Snöräcke antal slipningar i takpannor: 66 Stockholm, snölast 2,0 kN/m2

Sundsvall

NOMO® antal slipningar i takpannor: 0 Snöräcke antal slipningar i takpannor: 99 Sundsvall, snölast 3,5 kN/m2

NOMO® snörasskydd

Med NOMO® snörasskydd slipper du att slipa i takpannorna vid montering.
NOMO® Alpha och NOMO® Zeta är unikt anpassade till takpannans form.
Detta minskar risken för trasiga takpannor och därmed risken för vattenläckage ner på undertaket. Lågt tryck genom fördelning av snölast i takytan och unik anpassning till takpannan, i kombination med att du inte behöver såga och därmed försvaga takpannan medför att NOMO® aldrig kan krossa takpannan.

 • Text Hover
 • Text Hover

Snöräcke

Traditionella snöräcken kräver slipning av takpannor för att kunna monteras då det normalt inte finns någon unik anpassning till takpannan.
 • Text Hover
 • Text Hover

Slipning av takpannor försvagar dem och det kan leda till att takpannorna går sönder när extra snölast trycker mot takpannorna där snöräcke har monterats.
 • Text Hover

4b. Montering -  Antal delar att montera

Exempel: Takytan som skall säkras mot snöras har längd 12 meter, avstånd mellan takfot och taknock är 6 meter, taklutning 45 grader och du bor i Malmö, Stockholm eller Sundsvall
 • Text Hover

Beräkning enligt SS 831335:2017 – Taksäkerhet – Snörasskydd

Malmö

NOMO® Beta antal delar att montera: 189 Snöräcke antal delar att montera: 280 Malmö, snölast 1,0 kN/m2

Stockholm

NOMO® Zeta antal delar att montera: 75 Snöräcke antal delar att montera: 560 Stockholm, snölast 2,0 kN/m2

Sundsvall

NOMO® Zeta antal delar att montera: 127 Snöräcke antal delar att montera: 840 Sundsvall, snölast 3,5 kN/m2

NOMO® snörasskydd

NOMO® snöraskydd består av lika delar och det behövs inga verktyg för montering, material eller fästanordningar som brädor eller skruvar när de skall monteras på nya eller befintliga tak.

 • NOMO® snörasskydd

Snöräcke

Snöräcke 1,2 meter paket visad på bild som säljs i Sverige består av flera olika delar; konsoller, snöräcke, fotplatta, bultar, muttrar och skruvar.

 • SNÖRÄCKE

4c. Montering - antal genomföringar/hål i undertak/tätskikt

NOMO® snörasskydd

NOMO® monteras utan att göra hål i undertaket med skruv. NOMO® ansluts till bakkanten av takpannan och kläms på plats av den överliggande takpannan. Snörasskyddet kan enkelt eftermonteras, förutsatt att takpannan inte är fäst i taket med stormclips.

Snöräcke

Snöracke monteras vid att fästa konsoller med flera skruv som skruvas genom tätskiktet och ner i råsponten.

Malmö

NOMO® antal hål i undertak/tätskikt med skruv: 0 Snöräcke antal hål i undertak/tätskikt med skruv: 132 Malmö, snölast 1,0 kN/m2

Stockholm

NOMO® antal hål i undertak/tätskikt med skruv: 0 Snöräcke antal hål i undertak/tätskikt med skruv: 264 Stockholm, snölast 2,0 kN/m2

Sundsvall

NOMO® antal hål i undertak/tätskikt med skruv: 0 Snöräcke antal hål i undertak/tätskikt med skruv: 396 Sundsvall, snölast 3,5 kN/m2