Snörasskydd och israsstoppar NOMO® Zeta, NOMO® Beta och NOMO® Alpha NG för lutande tak

NOMO® snörasskydd och israsstopp

Snöracke med profildurk/galler paket alla delar Benders SAFE - Lobas

Snöräcke gallerdurk, snöräcke-konsol, fotplattor, skruvar för infästning av konsol till fotplatta och skruvar för infästning till råspont

1. prisjämförelse

Jämförelse REF. SS 831335:2017

Exempel: Takytan som skall säkras mot snöras har längd 12 meter, avstånd mellan takfot och taknock är 6 meter, taklutning 45 grader.

Bostaden ligger i Malmö, Stockholm eller Sundsvall.

Taket är täckt med takpannor

Prisuppgift exklusive frakt och moms från byggvaruhus

2a. Funktion
hur ligger snön på taket

NOMO® snörasskydd

NOMO® är utformat från principen att raskraften tas upp där den förekommer, dvs. över hela takets yta. Snörasskyddet fungerar så att snön ligger kvar på taket tills den smälter. Därmed förhindras att takpannorna går sönder när snö och is glider längs taket. Genom detta undviker du också skador på avloppsluftare och takfönster.

Snöräcke

Snöräcken är utformade utifrån principen att snölasten (raskraften) tas upp av liggande rörkonstruktioner eller gällerdurk. Bildexempel visar att snön pressas mot snöräcket och blir väl komprimerad. Samtidigt skjuts snöytan framåt och över konsolerna som därmed riskerar att och brytas loss. Den överliggande snön utövar ett tryck på den underliggande snön. Till slut kommer den interna friktionen i snön att bli den svaga punkten. Detta får den överliggande snön som rasar på takytan att glida över den packade snön under, över konsollerna och ner på marken. Dessutom kan is pressas under själva snöräcket. Istappar / -spett kan bildas.

NOMO® snörasskydd monterad på tak med falsat taktegel utan snö-på taket
NOMO® snörasskydd monterad på hus med glaserad taktegel med snö på taket
Garage - snöras från tak med takpannor och rör-snöräcke
Snöras från garagetak med betongtakpannor och snöracke monterad - rasrisk
Rasrisk - snöras från lutande tak med takpannor - snöracke gällerdurk monterad
Takras - Snöras från tak med betongtakpannor - snöracke monterad
 Snö rasad över snöracke på ett hus med takpannor
Kyrka med skiffertak - takras med snöracke
Snöracke monterad i två rader - snöras från taket med lertegel
israsfara-ras-under-snoracke-istappar-bildas-vid-takfot

2b. Funktion
hur smälter snön på taket

NOMO® snörasskydd

Snön smälter underifrån och uppåt längs taket. Därmed skapas inte ett vattentryck mot takpannorna. Möjligheten för att vatten trycks in under takpannorna till undertaket kommer inte att ske.

NOMO® snörasskydd monteras alltid på nedersta takpanneraden och det gör att snön på det nederste takpannorna smälter utan att orsaka brott i snön och därmed undviks att is och snö kan rasa från takytan ner till marken och skada personer eller egendom. Du undviker också möjligheten för att snö och is på takytan kan glida ner i hängrännan.

Snösmältning vid takfot

Snöräcke

Snön trycks fast mot snöräcket och blir packad. Den bakomliggande snön utövar ett tryck mot den framförvarande packade snön.Samtidigt värms takytan och snöräcken upp. Då smälter snö och is och omvandlas till vatten och blötsnö vid takfoten. Därigenom skapas ett vattentryck mot takpannorna och möjlighet för att vatten trycks in under takpannorna till undertaket.

Samtidigt värms takytan och snöräcket upp. Snö och is kommer då att smälta till vatten vid takfoten. Detta skapar ett vattentryck mot takpannorna. Vatten pressas under takpannorna och ner till undertaket.

Övergång mellan oisolerat och isolerat tak vid takfot

Vid snöräcke kan snö och is framför snöräcken brytas loss som bilderna visar. Detta kan bero på att snöräcken inte är monterade från och med första takpanneraden, utan längre in på takytan. Oftast är ett snöräcke monterat på den tredje raden av takpannor. När snöräcket värms upp bidrar det till att skapa brott i snö och istäcket. Det gör att den nedre delen av taket inte har säkring.

3. Miljöjämförelse

Byggsektorns inhemska utsläpp i Sverige står för 21 % av de totala utsläppen av växthusgaser (Boverket – utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn, 2021).

Varje val du gör i ett byggprojekt påverkar miljön. Detta gäller givetvis också val av snörasskydd. Metallvikten för NOMO® är ungefär 30% jämfört med snöräcke för identiska takytor. Som ett resultat har NOMO® snörasskydd bara 30% av utsläppen av växthusgaser. Miljöjämförelsen förutsätter att tillverkningen och transporten av råvaran ger en likvärdig miljöbelastning. Med hjälp av NOMO® Kalkylator får du automatiskt veta metallvikten för att säkra en takyta med NOMO®.

Jämförelse REF. SS 831335:2017

Exempel: Takytan som skall säkras mot snöras har längd 12 meter, avstånd mellan takfot och taknock är 6 meter, taklutning 45 grader.

Bostaden ligger i Malmö, Stockholm eller Sundsvall

Taket är täckt med takpannor

4a. Montering
antal takpannor att slipa vid montering

NOMO® snörasskydd

Med NOMO® slipper du att slipa i takpannorna vid montering. NOMO® Alpha NG och NOMO® Zeta är unikt anpassade till takpannans form. Detta minskar risken för trasiga takpannor och därmed risken för vattenläckage ner på undertaket. Lågt tryck genom fördelning av snölast i takytan och unik anpassning till takpannan, i kombination med att du inte behöver såga i takpannan vid montering. Med NOMO® får du aldrig problem med trasiga takpannor.

Snöräcke

Snöracken kräver slipning av takpannor i betong och tegel för att kunna monteras då det normalt inte finns någon unik anpassning till takpannan.

Snöracke - saknas anpassning till takpannan, konsollet skall hantera 500kg tryck
Vinkelslip är krav vid montering av snöracke på takpannor

Slipning försvagar takpannan. Detta oavsett om du köper färdigslipade takpannor från ÅF eller gör det själv. Detta kan göra att takpannor spricker när snölaster pressar mot takpannorna där konsolet är monterat. Genom att slipa in takpannan ändras den certifierade brotthållfastheten och tätningsfunktionen. Detta påverkar certifieringen (Bärförmåga – brotthållfasthet och vattentäthet) av takpannan. Detta är två av kriterierna i den svenska standarden: – takpannor av betong SS-EN490, takpannor av tegel SS-EN1304.

För att undvika krossning av takpannor tillverkas i Centraleuropa egna imiterade takpannor i aluminium där konsol är fäst. Detta är en metod som säkerställer att krossning av takpannor inte ska ske. Samtidigt bibehålls tätningsfunktionen och vattenläckage till undertaket undviks.

Snöräcke konsol i aluminium

jämförelse ref. SS 831335:2017

Exempel: Takytan som skall säkras mot snöras har längd 12 meter, avstånd mellan takfot och taknock är 6 meter, taklutning 45 grader.

Bostaden ligger i Malmö, Stockholm eller Sundsvall

Taket är täckt med takpannor

Kraften som en konsol för gallerdurk eller rör snöracke ska kunna ta upp är 500 kg / 0,5 kN enligt SS 831335:2017. Nedan visas i prosent den totala kraften från snöracke (konsol) som trycker ner mot underliggande takpanna jämfört med NOMO® snörasskydd och israsstopp.

4b. Montering
antal delar att montera

NOMO® snörasskydd

NOMO® består av lika delar och det behövs inga verktyg för montering, material eller fästanordningar som brädor eller skruvar när de skall monteras på nya eller befintliga tak.

Snörasskydd och israsstoppar NOMO® Zeta, NOMO® Beta och NOMO® Alpha NG för lutande tak
NOMO® Alpha NG, NOMO® Beta och NOMO® Zeta

Snöräcke

Snöräcke 1,2 meter paket visad på bild som säljs i Sverige består av flera olika delar; konsoller, snöräcke, fotplatta, bultar, muttrar och skruvar.

Snöracke med profildurk/galler paket alla delar Benders SAFE - Lobas
Snöräcke med profildurk paket 1,2 meter
jämförelse ref. SS 831335:2017

Exempel: Takytan som skall säkras mot snöras har längd 12 meter, avstånd mellan takfot och taknock är 6 meter, taklutning 45 grader.

Bostaden ligger i Malmö, Stockholm eller Sundsvall

Taket är täckt med takpannor

4c. Montering
antal hål i undertak/tätskikt med skruv

NOMO® snörasskydd

NOMO® monteras utan att göra hål i undertaket med skruv. NOMO® ansluts till bakkanten av takpannan och kläms på plats av den överliggande takpannan. Snörasskyddet kan enkelt eftermonteras, förutsatt att takpannan inte är fäst i taket med stormclips.

Snöräcke

Snöracke monteras vid att fästa konsoller med flera skruv som skruvas genom tätskiktet och ner i råsponten eller takspärren.

jämförelse ref. SS 831335:2017

Exempel: Takytan som skall säkras mot snöras har längd 12 meter, avstånd mellan takfot och taknock är 6 meter, taklutning 45 grader.

Bostaden ligger i Malmö, Stockholm eller Sundsvall

Taket är täckt med takpannor