Your address will show here +12 34 56 78
Referenser

 

referensprojekt från k-märkt byggnad i Oslo kommun

Taket totalrenoverades våren 2019 med återanvänding av gamla tegeltakpannor på gavelsidorna med NOMO® Beta snörasskydd. Övriga takytor ersättades med Koramic Pottelberg 44 tegeltakpannor med NOMO® Zeta snörasskydd.

referensprojekt från k-märkt byggnad

Den norska systerorganisationen till Statens fastighetsverk, Statsbygg, har hösten 2015 renoverat taket till en k-märkt byggnad från 1830. På taket har de lagt en falsad glaserad enkupig svart tegelpanna. Som snörasskydd har man använt NOMO® Alpha. Lägg märke till att NOMO® fördelar raskraften över hela takytan. Snön ligger still på taket tills den smälter. Admis, som också kallas 'Det vita huset', byggdes år 1830 som bostad åt overbirkedommaren i Jarlsberg grevskap vid Tønsberg.

referensprojekt från barnskola

Här har man valt att använda NOMO® Alpha snörasskydd. Total vikt på snörasskydden för att säkra skolan är ca. 80 kg metall. Med konkurrerande lösning (snöglidhinder) skulle metallvikten varit ca. 1010 kg. Det innebär ca. 12,6 gånger mer metallvikt jämfört med NOMO® Alpha, eller 1260 % mer vikt.Genom att välja NOMO® Alpha minskas miljöbelastningen och energiåtgången för att utvinna malm från gruvor och tillverka stål. Monteringen är enklare och snabbare, utan behov av att såga i takpannorna eller behöva använda infästningsbräda och utan att behöva göra hål i undertaket med skruv.

referensprojekt med NOMO® Alpha

Från början monterades traditionell snöräcke på detta tak med falsade takpannor. Dessa produkter kräver slipning i takpannorna för att kunna monteras. Efter första vintern hade flera takpannor gått sönder och det ledde till vattenläckage till undertaket.Husägaren valde att ta bort de traditionella snöglidhinder och ersätta dem med NOMO® Alpha som är unikt anpassade till takpannans form och därför inte kräver någon bearbetning av takpannorna.

referensprojekt från Ystad

Tegelröd NOMO® Beta snörasskydd eftermonterat på tvåkupiga betongpannor på radhusprojekt i Ystad.Lägg märke till hur NOMO® smälter in i takets design genom att knappt synas på avstånd.