FAQ

Svar på vanliga frågor om NOMO® snörasskydd och israsstoppar

Ingen tillverkare av snöräcken eller intresseorganisationer i Sverige kan diktera regler för Boverket eller ifrågasätta deras kompetens vad gäller snörasskydd.

Ansträngningar görs för att skapa en europeisk standard för snörasskydd för lutande tak.

Om denna standard var färdig (publicerad) skulle tillverkare kunna testa sina produkter på en av, till exempel, dessa testinstitutioner:

 • Sveriges Tekniska Forsknings- och Provningsinstitut (Rise Research Institutes of Sweden https://www.ri.se)
 • Andra godkända testinstitutioner i andra europeiska länder

Om testet är godkänt kan en tillverkare CE-märka sina produkter. CE-märkningen bekräftar att byggprodukten (snörasskyddet) har tillverkats och kontrollerats i enlighet med en harmoniserad europeisk produktstandard.

“När du använder NOMO® måste du ha ett snöräcke av galler, rör eller profildurk vid takfoten längst ner på taket.”

Det finns inget stöd för detta uttalande.”

Med NOMO® behöver du inte ha något snöräcke eller galler nederst på ditt tak. Alla tester visar att NOMO® ger en fullgod taksäkring utan tillskott av några andra produkter.

MILJÖEXEMPEL – Med ett onödigt snöräcke måste du ha så mycket extra och onödigt stål på taket:

Malmö 60 kg stål i snölastzon 1,0 kN/m2

Stockholm 120 kg stål i snölastzon 2,0 kN/m2

Sundsvall 180 kg stål i snölastzon 3,5 kN/m2

För en detaljerad förklaring gå till produktjämförelse där miljöfaktorn stålförbrukning jämförs.

PRODUKTJÄMFÖRELSE

Så här svarar Boverket:

“Det finns inget i Boverkets byggregler som begränsar användningen av skyddsanordningar mot fallande is och snö beroende på byggnadens fasadhöjd.

Om man sätter upp en skyddsanordning ska den klara de laster den kan förväntas bli utsatt för.

Samma typ av skydd kan användas, om det är lämpligt, oavsett om fasadhöjden är 2 meter eller 20 meter.

I Boverkets byggregler ställs endast krav på när skyddsanordningar för att hindra is och snö från att glida av ett tak och skada människor ska finnas.

Vad skyddsanordningarna kallas har ingen betydelse ur det perspektivet.”

Svar: Ja.

NOMO® snörasskydd (www.snörasskydd.se) har testats hos:

NOMO® uppfyller alla krav som Boverket ställer på ett snörasskydd och är svensktillverkat.

Montören ansvarar för att korrekt antal NOMO® monteras på den takyta som anges i NOMO® Kalkylator.

Om för få NOMO® är installerade gäller inte garantin.

Är du tveksam till beräkningen för ditt tak hjälper vi dig gärna.

Du kan lätt köpa NOMO® snörasskydd och israsstopp från oss eller sök återförsäljare. Vare sig du är arkitekt, byggfirma, plåtslagare, privatperson, fastighetsförvaltare, bostadsrättsförening eller byggvarubutik kan du beställa.

Skicka din förfrågan från vårt kontaktformulär. I begäran behöver vi veta följande information om takytan som ska säkras:

 • modell takpanna, skiffer, trätak, papptak eller plåttak
 • takform (se olika takformer med bild i NOMO® Kalkylator.
 • längden på takytan eller ange antal takpannor/takskiffer
 • avstånd takfot till taknock eller ange antal takpannor/skiffer
 • taklutning – du kan mäta taklutning med en “mobilapp” eller digitalt vattenpass
 • snölast – takets placering i meter över havet – snölast på mark för alla kommuner anges i NOMO® Kalkylator.

Du hittar information i riktade husritningar. Om du är osäker på typ av takmaterial kan du skicka ett foto för identifiering.

 • NOMO® Alpha NG – standard färger är tegelröd, svart och grå.
 • NOMO® Beta – standard färger är tegelröd, svart och olackerade grå. 
 • NOMO® Zeta – standard färger är tegelröd, svart och grå.

Andra färger på beställning.

NOMO® Beta tegelröd

NOMO® snøfanger og isstopper - logo Copyright © Caneias nomo.no / nomo.eu

NOMO® Beta svart

NOMO® Beta snörasskydd i svart färg

NOMO® Beta grå

NOMO® Beta snörasskydd i olackerad zink grå färg

NOMO® Zeta tegelröd

NOMO® Zeta snörasskydd i tegelröd färg

NOMO® Zeta svart

NOMO® Zeta snörasskydd i svart färg

NOMO® Zeta grå

NOMO® Zeta snörasskydd i grå färg

NOMO® Alpha NG tegelröd

NOMO® Alpha NG snörasskydd i tegelröd färg

NOMO® Alpha NG svart

NOMO® Alpha NG snörasskydd i svart färg

NOMO® Alpha NG grå

NOMO® Alpha NG snörasskydd i grå färg

NOMO® är utformat från principen att raskraften tas upp där den förekommer, det vill säga över hela takets yta. Snörasskyddet fungerar så att snö och is ligger kvar på taket tills den smälter. Därmed förhindras att takpannorna går sönder när snö och is glider längs takytan. Genom detta undviker du också skador på takhuvar och takfönster. När snöytan är orörd hjälper den till att förhindra värmeförlust / energiförlust från takytorna. I smältfasen där snö omvandlas till vatten kommer snön att smälta jämnt från takfoten till nock. NOMO® är ej godkänd för infästning av livlina.

Se hur NOMO® snörasskydd fungerar i tre olika faser; med snö, vid snösmältning och utan snö.

Trygg vinter med NOMO® snörasskydd på taket vs. snöräcke / hur snö och is säkras på taket

Trygg vinter med NOMO® snörasskydd på taket vs. snöräcke / hur snö och is säkras på taket

I NOMO® Kalkylator väljer du typ av takpanna eller takskiffer, takform, takets längd, avstånd takfot-nock, taklutning och snölast. Du får då veta vilken modell NOMO® som kan användas, antal som ska monteras på takytan och grafisk förslag på läggmönster. Dessutom får du veta metallvikt (klimatpåverkan), antal takpannor på takytan och läktavstånd. Kalkylatorn beräknar en takyta åt gången. Taklutning, snölast och typ av takmaterial avgör hur många NOMO® som ska monteras på takytan och vilken modell NOMO® du ska använda. Har du frågor om beräkning och montering på annan typ av takmaterial kan du skicka en förfrågan till oss.

Det är avgörande att takets läkavstånd görs enligt tillverkarens anvisning för att NOMO® ska passa. Beräkningen i NOMO® Kalkylator är din dokumentation och kan laddas ner i en utskriftsvänlig PDF. Besiktningsmannens slutbesiktning ger dig åtgång till besiktningsprotokollet för bland annat takets skick. Dokumentationen säkerställer bostadens värde vid förvaltning, köp och försäljning. Konsumentverket har mer information om vad som är viktigt att veta vid renovering eller nybyggnation

MONTERINGSANVISNING NOMO® BETA | copyright © caneias

50% av det beräknade antalet NOMO® Beta snörasskydd monteras på varje takpanna nerifrån och uppåt längs taket. Resterande 50% NOMO® Beta monteras i ett diagonalt mönster från vänster till höger, alternativt från höger till vänster, men inte på dom två översta raderna, ref. NOMO® Kalkylator. copyright © caneias. På nedersta raden skall det alltid läggas NOMO® Beta på varje takpanna.

MONTERINGSANVISNING NOMO® ALPHA NG OCH  NOMO® ZETA | copyright © caneias

50% av det beräknade antalet NOMO® Alpha NG eller NOMO® Zeta snörasskydd monteras på varannan takpanna nerifrån och uppåt längs taket. Resterande 50% NOMO® Alpha NG eller NOMO® Zeta monteras i ett diagonalt mönster från vänster till höger, alternativt från höger till vänster, men inte på dom två översta raderna, ref. NOMO® Kalkylator. copyright © caneias.

NOMO® förutsätts monteras som ett enhetligt system. Det vill säga att garantier gäller inte om NOMO® monteras på en begränsad takyta av ett större tak eller om NOMO® används tillsammans med andra snörasskydd, till exempel snöräcke galler/rör snörasskydd. Det förutsätter också att ingen snö och is kan rasa från överliggande takyta ner på takytan som är säkrad med NOMO® snörasskydd och israsstopp.

Det är avgörande att takets läkavstånd görs enligt tillverkarens anvisning för att NOMO® ska passa.

NOMO® Snörasskydd kräver inga verktyg, material eller fästanordningar som brädor eller skruvar när de skall monteras på nya eller befintliga tak med takpannor. NOMO® ansluts till bakkanten av takpannan och kläms på plats av den överliggande takpannan. Snörasskyddet kan enkelt eftermonteras, förutsatt att takpannan inte är fäst i taket med stormclips. Vid montering på trätak, papp/shingel och plåttak fästs NOMO® Zeta i taket.

Snöräcke kräver däremot infästning i råsponten med skruvar. Därmed gör man hål i undertaket som är takets tätskikt. För att montera snöräcke på takpannor måste du ha vinkelslipar, skruvmejsel och mätutrustning. Du behöver också veta hur många räcken med snöräcke som krävs monterad upp över takytan. För dimensionering måste du ha tillgång till SS 831335:2017.

MONTERINGSFILMER

Monteringen av NOMO® för olika modeller takpanna- och skiffertak visas nedan.

Se alla monteringsvideos på Youtube

NOMO® Beta – montering på tvåkupig takpanna utan fals i bakkant. Anpassad för bland annat Benders Palema, BMI Jönåker, BMI Zanda, BMI Aerlox, Vittinge T11, S:t Eriks Mjöbäck

NOMO® Zeta – montering på tvåkupig takpanna utan fals i bakkant. Anpassad för bland annat Benders Palema, BMI Jönåker, Vittinge T11, S:t Eriks Mjöbäck

NOMO® Beta – montering på enkupig takpanna av tegl och betong utan fals i bakkant. Anpassad för bland annat Benders Exklusiv, BMI Vittinge E13, S:t Eriks Mjöbäck enkupig och Nelskamp Enkupig

NOMO® Zeta – montering på platt takpanna av tegl och betong utan fals i bakkant. Anpassad för bland annat Benders Carisma och BMI Minster

NOMO® Zeta – montering på montering på BMI Monier KDN VH falsat taktegel

NOMO® Zeta – montering på montering på Koramic Madura falsat taktegel

NOMO® Zeta – montering på montering på rektangulär takskiffer från Altaskiffer

Snöräcke består av flera olika delar. Du behöver dessa delar:

 • Snöräcke-konsol
 • Snöräcke galler/grind/rör/profildurk
 • Fotplatta för underlagstak av råspont min. 17 mm. / plywood 12 mm.
 • Skruvar för infästning av fotplatta till undertak

Vid montering av snöräcke kräver infästning i råsponten med skruvar. Därmed gör man hål i undertaket som är takets tätskikt. För att montera snöräcke på takpannor måste du ha vinkelslip, skruvmejsel och mätutrustning. Du behöver också veta hur många räcken med snöräcke som krävs monterad upp över takytan. För dimensionering måste du ha tillgång till svensk standard SS 831335:2017.

Snöräcke profildurk, snöräcke-konsol, fotplattor, skruvar för fotplatta och skruvar för infästning till undertak

Verktyg du behöver för att montera snöräcke:

 • Vinkelslipar för att slipa spår i takpannan
 • Diamantslipskiva anpassad för betong og tegel
 • Snörslå eller lasermätare för att få rätlinjig montering av konsoler längs med takets längd
 • Skruvmaskin med rätt bitstorlek
 • SS 831335:2017 för att ta fram antal rader med snöräcke-galler du behöver
Är ditt snöräcke korrekt monterat på tak med läktad undertak med bärläktfäste? Hur man upptäcker dolda fel med spik när man fäster infästningsbrädan i takspärren

Är ditt snöräcke korrekt monterat på tak med läktad undertak med bärläktfäste? Hur man upptäcker dolda fel med spik när man fäster infästningsbrädan i takspärren

Dokumentation du måste ha kunskap om innan du monterar snöräcke:

 • Typ av takpanna
 • Takform
 • Takets längd
 • Avstånd takfot-nock
 • Taklutning
 • Snölastzon (kommun och höjd över havet där byggnaden står)
 • SS 831335:2017 för att ta fram antal rader med snöräcke-galler du behöver
 • Avstånd mellan konsoler

Vid montering av snöräckekonsol måste man slipa spår i takpannan där konsolen vilar på takpannan. Man ska göra hål i undertaket/tätskiktet med skruvar för infästning i takstolen. Det kräver flera verktyg för montering. Dessutom, när traditionella snöräcke används kommer snön att röra sig på takytan. Detta kan resultera i att snö och is rasar på takytan och från taket. När snö och is glider på takytan kan takpannor, takbeslag och takhuvar skadas. Snöräcken är utformade utifrån principen att snölasten (raskraften) tas upp av liggande rörkonstruktioner, gäller- eller profildurk. Se bildexempel på takras på tak med takskiffer och takpannor nedan.

Montering av NOMO® snörasskydd vs. snöräcke | hur enkelt är det att montera snörasskydd?

Montering av NOMO® snörasskydd vs. snöräcke | hur enkelt är det att montera snörasskydd?

Med NOMO® tas raskraften i snön upp där den förekommer, dvs. över hela takets yta. Det betyder att snön ligger stilla och situationer som de som visas nedan kommer inte att inträffa. När snön fördelas jämnt på taket bidrar det också till att minska värmeförlusten från takytan. Skador på taket och nödvändiga reparationer och kostnader undviks effektivt när snö- och istäcket ligger stilla.

Hur undvika skador på takpannor och takskiffer med snö och is på taket | NOMO<sup>®</sup> versus snöracke

Hur undvika skador på takpannor och takskiffer med snö och is på taket | NOMO® versus snöracke

Användning av NOMO® snörasskydd förutsätter att hela takytan säkras genom att lägga mönster som framgår av beräkningsprogrammet NOMO® Kalkylator. Det förutsätts att det inte kan rasa snö från överliggande tak och ner på takytan som säkras med NOMO®.

 risk vid endast säkra entre, skivverkan i snön kan leda till kollapsfara av snörasskydd

Enkla snörasskydd som är monterade bara över entréer, utsätts i praktiken för större belastningar. Enstaka snörasskydd får därför ofta skador. Dessa lösningar utgör en betydande fara för människor och egendom. På grund av skivverkan i snön, så kan enkla snörasskydd i värsta fall belastas med snö från ett område som är flera gånger större än den takyta som är placerad direkt ovanför snörasskyddet. Detta måste tas i beaktande vid montering av enkla snörasskydd.

Hus med takkupa har ränndaler. I ränndalen möts två takytor. Snö från takytan pressar från båda sidor ner mot rännan. När trycket från snölasten blir tillräckligt stort uppstår brott av takpannor och därmed vatteninträngning till undertaket.

NOMO® monteras på varje hel takpanna på båda sidor av ränndalen, men inte på dom två översta raderna. Vi känner inte till något fall där takpannor har skadats genom användningen av NOMO®. Det förutsätts att NOMO® monteras jämnt i ränndalen motsvarande övrig takyta enligt det läggmönster som anges i NOMO® Kalkylator.

Exempel på monteringsmönster från NOMO® Kalkylator. Visar blp rutor vart NOMO® snörasskydd monteras vid ränndal för att hindra krossning av takpannor.
Areal vid ränndal – grön markerad ruta

Nej, du behöver inte bearbeta takpannan vid montering av NOMO®. Detta minskar risken för trasiga takpannor och därmed risken för vattenläckage ner på undertaket. Snöräcke som visas i videon nedan kräver slipning i takpannorna för att kunna monteras. Slipning av takpannor försvagar dem och det kan leda till att takpannorna går sönder när snölast trycker mot takpannorna där snöräcke har monterats.

Trasiga takpannor leder till vattenläckage på undertaket och detta kan ta lång tid innan det upptäcks. Trasiga takpannor ger också risker för personskada eller skada på föremål om delar av takpannorna rasar ned från taket. Takpannans brotthållfasthet och vattentäthet förändras alltså inte enligt svensk standard. Detta är en trygghet för entreprenören och byggherren.

Sertifieringen (hållfasthet och vattentäthet till takpannan er två av kriterierna i svensk standard – takpannor av betong SS-EN 490, takpannor av tegel SS-EN 1304.

NOMO® snörasskydd - unik infästning till takpannan | din trygghet

NOMO® snörasskydd – unik infästning till takpannan | din trygghet

Montering av NOMO® snörasskydd vs. snöräcke | hur enkelt är det att montera snörasskydd?

Montering av NOMO® snörasskydd vs. snöräcke | hur enkelt är det att montera snörasskydd?

Ja, NOMO® Alpha NG og NOMO® Zeta är unikt anpassad för flera olika modeller falsat taktegel. NOMO® är anpassad för takpannor från välkända tillverkare på den svenska marknaden. Till exempel från Benders, BMI Sverige, Wienerberger och Creaton. Du hittar urvalet av falsad lertegel NOMO® Kalkylator.

Om du har en takpanna som inte är listad rekommenderar vi att du kontaktar oss för en bedömning av en lämplig lösning.

NOMO® Zeta tegelröd för falsat lertegel

NOMO® Zeta snörasskydd i tegelröd färg

NOMO® Zeta svart för falsat lertegel

NOMO® Zeta snörasskydd i svart färg

NOMO® Zeta grå för falsat lertegel

NOMO® Zeta snörasskydd i grå färg

NOMO® Alpha NG tegelröd för falsat lertegel

NOMO® Alpha NG snörasskydd i tegelröd färg

NOMO® Alpha NG svart för falsat lertegel

NOMO® Alpha NG snörasskydd i svart färg

NOMO® Alpha NG grå för falsat lertegel

NOMO® Alpha NG snörasskydd i grå färg

Byggsektorns inhemska utsläpp i Sverige står för 21 % av de totala utsläppen av växthusgaser (Boverket – utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn, 2021).

Varje val du gör i ett byggprojekt påverkar miljön. Detta gäller givetvis också val av snörasskydd. Metallvikten för NOMO® är ungefär 1/3 jämfört med snöräcke för identiska takytor. Som ett resultat har NOMO® snörasskydd bara 1/3 av utsläppen av växthusgaser. Miljöjämförelsen förutsätter att tillverkningen och transporten av råvaran ger en likvärdig miljöbelastning.

Elektrisk energi som ingår i produktionen produceras i företagets egen vattenkraftverk som ligger strax utanför fabriken. På så sätt bidrar NOMO® inte till de miljömässiga negativa konsekvenserna av kraftledningar för transport av den elektriska energin.

Vattenkraftverk som producerar förnybar energi för produktion av NOMO® snörasskydd och israsstoppar
Vattenkraftverk som producerar förnybar energi för produktion av NOMO® snörasskydd och israsstopppar
Miljöjämförelse | NOMO® snörasskydd gentemot snöräcke - järnvägstation

Miljöjämförelse | NOMO® snörasskydd gentemot snöräcke – järnvägstation

Ordningslag SFS 1993:1617 kap 3 § 3 – “Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas.”

Boverkets byggregler (2011:26) 8:243 Boverket (2021). – föreskrifter och allmänna råd.

Snörasskydd skall vara monterade:

 • Vid byggnaders entréer om det finns särskilda risker för personskador
 • Vid taklutningar över 18 grader
 • Alla tak vid fasadhöjd över 8 meter

Kontaktformulär