Your address will show here +12 34 56 78

FAQ

vanliga frågor och svar om NOMO® snörasskydd

PRIS OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

Du kan lätt köpa NOMO® snörasskydd från oss. Vare sig du är arkitekt, byggfirma, plåtslagare, privatperson, fastighetsförvaltare, bostadsrättsförening eller byggvarubutik kan du beställa direkt från oss.


Vi skickar snörasskydden till din adress eller till den aktuella byggplatsen. Har du husritningar kan du skicka dem till oss så hjälper vi dig med att beräkna ditt behov.

NOMO® FÄRGVAL


 • NOMO® Alpha – standard färger är tegelröd, svart och grå.

 • NOMO® Beta – standard färger är tegelröd, svart och olackerade grå. 

 • NOMO® Zeta – standard färger är tegelröd, svart och grå. 


Andra färger på beställning.
 • NOMO® Alpha
 • NOMO® Beta
 • NOMO® Zeta
 • NOMO® Alpha
 • NOMO® Beta
 • NOMO® Zeta
 • NOMO® Alpha
 • NOMO® Beta
 • NOMO® Zeta

FUNKTIONELLA EGENSKAPER

Viktig: NOMO® är ej godkänd för infästning av livlina.


NOMO® är utformat från principen att raskraften tas upp där den förekommer, dvs över hela takets yta. Snörasskyddet fungerar så att snön ligger kvar på taket tills den smälter och därmed förhindras att takpannorna går sönder när snö och is glider längs taket. Genom detta undviker du också skador på avloppsluftare och takfönster. När snöytan är orörd hjälper den till att förhindra värmeförlust / energiförlust från takytorna.


Högupplöslig bild av hur NOMO® snörasskydd fungerar i tre olika faser; med snö, under snösmältning och utan snö.

 • Text Hover

ANTAL NOMO® SOM BEHÖVER MONTERAS PÅ TAKYTAN

Välj typ av takpanna, takytans mått, taklutning och snölast för en definierad takyta i NOMO® Kalkylator. Ni får så uppgivet antal och förslag till läggmönster. Vid behov att säkra flera takytor beräknas varje takyta för sig.

MONTERING AV NOMO®

MONTERINGSVÄGLEDNING NOMO® BETA | copyright © caneias


50% av det beräknade antalet NOMO® Beta snörasskydd monteras på varje takpanna nerifrån och uppåt längs taket. På nedersta raden skall det alltid läggas NOMO® Beta på varje takpanna. De resterande 50% fördelas jämnt över resten av taket, men inte på de två översta raderna. copyright © caneias  


MONTERINGSVÄGLEDNING NOMO® ALPHA OCH  NOMO® ZETA | copyright © caneias


50% av det beräknade antalet NOMO® Alpha eller NOMO® Zeta monteras på varannan takpanna©. Resterande 50% NOMO® Alpha eller NOMO® Zeta monteras i ett diagonalt mönster från vänster till höger, alternativt från höger till vänster, men inte på dom två översta raderna, ref. NOMO® Kalkylator. copyright © caneias


NOMO® förutsätts monteras som ett enhetligt system. Det vill säga att garantier gäller inte om NOMO® monteras på en begränsad takyta av ett större tak eller om NOMO® används tillsammans med andra snörasskydd, till exempel snöräcke galler/rör snörasskydd.  


Snörasskyddet kräver inga verktyg, material eller fästanordningar som brädor eller skruvar när de skall monteras på nya eller befintliga tak med takpannor. NOMO® ansluts till bakkanten av takpannan och kläms på plats av den överliggande takpannan. Snörasskyddet kan enkelt eftermonteras, förutsatt att takpannan inte är fäst i taket med stormclips.  


Monteringen av NOMO® för olika takpannemodeller visas nedan:

NOMO® Zeta - montering på tvåkupig betongtakpanna

NOMO® Zeta - montering på enkupig betongtakpanna

NOMO® Zeta - montering på Koramic Sinus taktegel

NOMO® Zeta - montering på Koramic Pottelberg 451 taktegel

NOMO® Alpha - montering på enkupig falsat taktegel

NOMO® Zeta - montering på Koramic Modula falsat taktegel

NOMO® Zeta - montering på Creaton Melodie falsat enkupig taktegel

NOMO® Beta - montering på tvåkupig betongtakpanna

NOMO® Beta - montering på enkupig betongtakpanna

NOMO® Zeta - montering på Koramic Sinus taktegel

NOMO® Beta - montering på Koramic Pottelberg 451 taktegel

NOMO® Zeta - montering på BMI Monier KDN VH falsat taktegel

NOMO® Zeta - montering på BMI Monier NOVA falsat taktegel

NOMO® Zeta - montering på platt betongtakpanna

NOMO® Zeta - montering på Koramic Pottelberg 44 falsat taktegel

NOMO® Zeta - montering på Koramic VHV falsat taktegel

NOMO® Zeta - montering på BMI Monier Nortegl falsat taktegel

NOMO® Zeta - montering på Koramic Madura falsat taktegel

NOMO® Zeta - montering på BMI Monier Hollander falsat taktegel

TRADITIONELLA SNÖRASSKYDD OCH MONTERING

Traditionella snörasskydd är en konkurrerande produkt till NOMO® och kräver flera steg  för att monteras rätt. Brädan (36 x 148 millimeter) som håller snörasskyddkonsolen skall fästas med fransk skruv mot takstolen med längd 90 mm vid snölast 3,5 kN/m2, se bilderna under. Infästningen som visas i bild nedan till vänster visar infästning med spik. Detta är ett felaktigt monteringssätt. Dessa lösningar utgör en betydande fara för människor och egendom.

 • Text Hover
 • sekskant treskrue

Traditionella snörasskydd består av flera olika delar: Snörasskyddet, konsol som håller snörasskyddet på plats och skruvar för att fästa konsol i infästningsbrädan. Därefter skall infästningsbrädan (36 x 148mm) som håller snörasskyddkonsolen skruvas med fransk skruv mot takstolen med längd 90 mm vid snölast 3,5 kN/m2. När du monterar snörasskyddet måste du också göra hål i undertaket och du behöver verktyg för monteringen.  

Dessutom kan snön med traditionella snörasskydd lätt flytta sig på takytan vilket kan resultera att snön rasar ner från taket, se bildexempel nedan. Vid användande av NOMO® upptas raskraften över hela takytan på ett sådant sätt att snön aldrig kan börja glida vilket eliminerar risken för ras och krossning av takpannor. Genom att snön fortfarande ligger orörd på taket bidrar den dessutom också till mindre värmeförluster från taket.

 • Text Hover
 • Text Hover

BEGRÄNSAD MONTERING AV NOMO® ÖVER ENTRÈN

Anvending av NOMO® snörasskydd förutsätter att hela takytan säkras genom att lägga mönster som framgår av beräkningsprogrammet NOMO® Kalkylator. Det förutsätts att det inte kan rasa snö från överliggande tak och ner på takytan som säkras med NOMO®.

 • Text Hover

Enkla snörasskydd som är monterade bara över entréer, utsätts i praktiken för större belastningar (se bild). Enstaka snörasskydd får därför ofta skador. Dessa lösningar utgör en betydande fara för människor och egendom. På grund av skivverkan i snön, så kan enkla snörasskydd i värsta fall belastas med snö från ett område som är flera gånger större än den takyta som är placerad direkt ovanför snörasskyddet. Detta måste tas i beaktande vid montering av enkla snörasskydd.

SKADOR PÅ TAKPANNORNA VID EN RÄNNDAL OCH KROSSANDE AV TAKPANNOR

NOMO® monteras på varje hel takpanna på båda sidor av ränndalen, se exempel nedan. Vi känner inte till något fall där takpannor har skadats genom användningen av NOMO®.

 • Text Hover

SKÄRA ELLER SLIPA TAKPANNAN VID MONTERING

Nej, du behöver inte bearbeta takpannan vid montering av NOMO®. Detta minskar risken för trasiga takpannor och därmed risken för vattenläckage ner på undertaket. Traditionella snörasskydd som visas i videon nedan kräver ofta slipning i takpannorna för att kunna monteras.

Slipning av takpannor försvagar dem och det kan leda till att takpannorna går sönder när snölast trycker mot takpannorna där traditionella snörasskydd har monterats. Trasiga takpannor leder till vattenläckage på undertaket och detta kan ta lång tid innan det upptäcks. Trasiga takpannor ger också risker för personskada eller skada på föremål om delar av takpannorna rasar ned från taket.

 • Text Hover

NOMO® FÖR TAKPANNOR MED FALS I BAKKANT, TYPISKT FÖR GLASERADE TAKPANNOR

NOMO® Alpha och NOMO® Zeta  passar för olika falsade takpannor. Du hittar villka som passar i NOMO® Kalkylator.               

 • NOMO® Alpha
 • NOMO® Zeta
 • NOMO® Alpha
 • NOMO® Zeta
 • NOMO® Alpha
 • NOMO® Zeta

LAGAR OCH REGLER FÖR SNÖRASSKYDD I SVERIGE

Ordningslag SFS 1993:1617  kap 3 § 3 – “Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta skall ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller egendom kommer att skadas.”

Boverkets byggregler (2011:26) 8:2434 – Snörasskydd skall vara monterade:

 • Vid byggnaders entréer om det finns särskilda risker för personskador
 • Vid taklutningar över 18 grader
 • Alla tak vid fasadhöjd över 8 meter

MILJÖFÖRDELAR VID PRODUKTION AV NOMO®

Varje val du gör som konsument i ett byggprojekt påverkar miljön. Detta gäller givetvis också val av snörasskydd. Metallvikten för NOMO® är ungefär 1/3 jämfört med tradionella snörasskydd för identiska takytor. Som ett resultat har NOMO® snörasskydd bara 1/3 av utsläppen av växthusgaser. Miljöjämförelsen förutsätter att tillverkningen och transporten av råvaran ger en likvärdig miljöbelastning Elektrisk energi som ingår i produktionen produceras i företagets egen vattenkraftverk som ligger strax utanför fabriken. På så sätt bidrar NOMO® inte till de miljömässiga negativa konsekvenserna av kraftledningar för transport av den elektriska energin.

I produktjämförelsen kan du se specifika exempel på skillnader i miljöpåverkan.

 • Text Hover

VAD ÄR DEFINITIONEN PÅ ETT SNÖRASSKYDD ENLIGT BOVERKET?

Det finns inget i Boverkets byggregler som begränsar användningen av skyddsanordningar mot fallande is och snö beroende på byggnadens fasadhöjd. Om man sätter upp en skyddsanordning ska den klara de laster den kan förväntas bli utsatt för. Samma typ av skydd kan användas, om det är lämpligt, oavsett om fasadhöjden är 2 meter eller 20 meter. I Boverkets byggregler ställs endast krav på när skyddsanordningar för att hindra is och snö från att glida av ett tak och skada människor ska finnas. Vad skyddsanordningarna kallas har ingen betydelse ur det perspektivet.

I Sverige är det endast Boverket som har kompetens och myndighet till att definiera vad som är ett snörasskydd.

Slutsats: NOMO® är ett snörasskydd.